Retributies

      
Titel Orgaan Goedkeuring Bekendmaking Document Vernietiging
Afgifte van administratieve stukken Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Beeldmateriaal centrum voor streekgeschiedenis Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Gebruik materialen van stad Zottegem Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Gebruik van sportaccomodaties Gemeenteraad 06 06 2016 16 11 2017 Download PDF Editeer
Gebruik van zalen Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Grafconcessies Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Huwelijken Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Ingebruikname openbare weg Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Kermiskramen op publiek domein Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Markten & ambulante handel op publiek domein Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Ophalen en verwerken van landbouwplastiek Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Parkeren Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Parkeren in de blauwe zone Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Uitvoeren werken door stad zottegem Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Waarborgreglement verkeersborden Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer
Werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Editeer

Invordering en geschillenprocedure voor retributies

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.
Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.
Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

 


Financiën

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 46
financien@zottegem.be

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory