Oprichtingsakten en statuten

Alle oprichtingsakten, statuten en statutenwijzigingen worden hier chronologisch opgelijst. Onder meer deze van het autonoom gemeentebedrijf, van de adviesraden en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
      
Orgaan Type Goedkeuring Bekendmaking Document
Jeugdraad Statuten 21 10 2013 01 03 2019 Download PDF Editeer
Cultuurraad Statuten 15 04 2013 30 01 2014 Download PDF Editeer
GROS Statuten 12 06 2008 03 12 2010 Download PDF Editeer
Intergem Oprichtingsakte 15 09 1980 02 01 2019 Download PDF Editeer
Intergem Statuten 21 06 2018 02 01 2019 Download PDF Editeer
Middenstandsraad Statuten 24 04 2001 Download PDF Editeer
Milieuraad Statuten 10 02 2016 Download PDF Editeer
RLVA Statuten 11 03 2011 02 07 2019 Download PDF Editeer
Seniorenraad Statuten 19 06 2006 10 02 2016 Download PDF Editeer
Cevi Statuten 27 05 2005 08 05 2019 Download PDF Editeer
Erfgoed Vlaamse Ardennen Statuten 25 01 2016 01 03 2019 Download PDF Editeer
LOk Statuten 27 08 2007 01 03 2019 Download PDF Editeer
IGS Westlede Statuten 05 06 2018 18 01 2019 Download PDF Editeer
Toerisme Vlaanderen Statuten 24 09 2015 18 01 2019 Download PDF Editeer
Sportadviesraad Statuten 24 01 2019 01 03 2019 Download PDF Editeer
IGS Westlede Stichtingsakte 17 04 1980 18 01 2019 Download PDF Editeer
TMVW Oprichtingsakte 01 01 2019 Download PDF Editeer
TMVW Statuten 01 01 2019 Download PDF Editeer
Verkeersraad Statuten 10 02 2016 Download PDF Editeer
Sportadviesraad Verslag AV 24 01 2019 17 05 2019 Download PDF Editeer
Zefier Statuten 29 03 2018 17 05 2019 Download PDF Editeer