Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Woonzorgcentrum Egmont en OCMW Zottegem krijgen meer dan 500 zonnepanelen

26 jun 2024

Woonzorgcentrum Egmont en OCMW Zottegem krijgen meer dan 500 zonnepanelen


Stad Zottegem zet een nieuwe stap in het verwezenlijken van haar klimaatambities. Dit najaar wordt de grootste zonnepanelen-installatie van het stadspatrimonium gerealiseerd op de gebouwen van het OCMW en het woonzorgcentrum.

In het najaar van 2024 worden zonnepanelen geïnstalleerd op het woonzorgcentrum Egmont en het OCMW Zottegem. De panelen vormen het sluitstuk van het huidige renovatieproject van de welzijnscampus in de Deinsbekestraat. Het project is zowel ecologisch als economisch rendabel, zo zal de installatie van meer dan 500 zonnepanelen jaarlijks ongeveer 40 ton CO2-uitstoot vermijden. Omdat het grootste deel van de opgewekte zonne-energie in de eigen gebouwen verbruikt kan worden, zal de investering zichzelf in minder dan zeven jaar terugverdienen.

Dankzij deze investering in zonne-energie, zetten we een stevige stap vooruit om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze doelstellingen omvatten een vermindering van 55% CO2-uitstoot tegen 2030 en het streven naar energieneutraliteit tegen 2050. Dit prachtig project onderstreept ons engagement om een duurzame toekomst te waarborgen voor alle inwoners. Daarnaast bestendigen we onze trekkersrol in de regio bij het verduurzamen van ons eigen patrimonium.

Stapsgewijs voorzien we onze stadsgebouwen van moderne technologie, met oog voor ons cultureel erfgoed. Zo maken we als stad een krachtig statement: onze stad omarmt innovatie zonder haar verleden uit het oog te verliezen. De komende tijd bekijken we grondig welke locaties eerst aan de beurt zijn.