Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad Zottegem sluit zich aan bij Landschapsparkcoalitie

24 mei 2023

Stad Zottegem sluit zich aan bij Landschapsparkcoalitie


Zottegem sluit een overeenkomst met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dat doet de stad samen met Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, de provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. De overeenkomst komt er met het oog op de erkenning van het Landschapspark Vlaamse Ardennen.

In hun beleidsnota voorziet de Vlaamse Overheid de oprichting van drie Vlaamse Landschapsparken. Dergelijke parken moeten de natuur en het uniek erfgoed dat Vlaanderen rijk is, in de kijker zetten. Het zijn dan ook gebieden met een uitgesproken landschapskwaliteit, waarbij landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, landbouw, bedrijvigheid en toerisme harmonieus samengaan. In 2021 besliste Stad Zottegem al om de kandidatuur van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen te steunen. Zeven kandidaten, waaronder die van Landschapspark Vlaamse Ardennen, kregen de kans om een Masterplan en een Operationeel plan uit te werken. Die plannen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld en uit de resterende kandidaten krijgen er drie de erkenning van Landschapspark. Zij kunnen rekenen op heel wat subsidies van Vlaanderen om projecten en investeringen die het landschap versterken uit te werken. De Zottegemse gemeenteraad keurde unaniem onze kandidatuur goed en zal de samenwerkingsovereenkomst die enkele belangrijke afspraken tussen de verschillende deelnemers vastlegt ondertekenen. In het najaar weten we dan of onze regio effectief als Landschapspark wordt erkend.

Geen extra verplichtingen voor landbouw

Vanuit de landbouwsector is er enige bezorgdheid omtrent de extra verplichtingen die de erkenning als landschapspark mogelijks heeft op de landbouw. Ook UNIZO liet weten bezorgd te zijn over de impact op het vergunningenkader voor ondernemingen. Een terechte bezorgdheid die we delen. Maar de Vlaamse regelgever heeft intussen decretaal bepaald dat deze erkenning geen beperkende maatregelen kan opleggen bovenop de reeds bestaande wetgeving. Bovendien hebben we in de samenwerkingsovereenkomst uitdrukkelijk voorzien dat we uit deze landschapsparkcoalitie kunnen stappen mocht de Vlaamse decreetgever dit standpunt alsnog wijzigen. Als stad behouden we sowieso ook onze autonomie en zullen we per concreet project of uitgewerkt voorstel individueel kunnen beslissen of we al dan niet deelnemen. Die duidelijke afspraken geven ons voldoende garanties zodat we de kandidatuur vanuit Zottegem kunnen ondersteunen. Als de regio als landschapspark erkend wordt, zal het belangrijk zijn om in dialoog met alle stakeholders de verdere visies uit te werken.