Speelstraten tijdens zomervakantie 2020

Verlenging aanvraagprocedure in coronatijden


Het stadsbestuur zorgt er reeds een aantal jaren voor dat kinderen tijdens de zomervakantie op straat kunnen spelen. De straat wordt daarvoor omgetoverd tot een speelstraat. Ook in de zomervakantie van 2020 wil de stad die mogelijkheid bieden.
 
Ten gevolge van de coronacrisis zullen meer gezinnen deze zomer hun vakantie thuis doorbrengen. Door de inrichting van speelstraten mogelijk te maken, wil het stadsbestuur kinderen de kans bieden om, veilig, in openlucht buiten te spelen. De speelstraten zullen wel enkel toegestaan worden indien de nationale veiligheidsraad dit toelaat. 

Komt jouw straat in aanmerking als speelstraat?
In een speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. Alleen wie in de straat woont of er een garage heeft, en prioritaire voertuigen mogen in de straat rijden gedurende de uren waarop deze ingericht is als speelstraat. Bovendien moet er in een speelstraat stapvoets gereden worden en moet er voorrang verleend worden aan de voetgangers.

Een speelstraat kan niet overal en is onderworpen aan een aantal regels. Zo kan dit enkel ingericht worden op een plaats waar de snelheid beperkt is tot maximum 50km per uur. De straat moet een overheersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een bus.
 
Een aangepaste aanvraagprocedure
Gezien de uitzonderlijke tijden en omdat iedereen de kans te geven om een aanvraag in te dienen zal de termijn dit jaar verlengd worden tot 15 juni. Ook de bewonersenquête – die samen met het aanvraagformulier ingediend wordt – zal op een andere manier afgenomen moeten worden zodat de social distancing gerespecteerd wordt. We vragen aan de meter of peter die de aanvraag zal indienen om in elke brievenbus van de betreffende straat een brief te posten. In deze brief vraag je als meter of peter aan jouw buur om zijn ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ tegen een bepaalde datum aan jou over te maken via mail of telefoon. Elke brievenbus heeft hierbij 1 stem. Vervolgens maak je als meter of peter een lijst met alle akkoorden die je samen met het aanvraagformulier overmaakt aan de dienst mobiliteit en dit ten laatste tegen 15 juni. Let er op dat minimum 80% van de buurtbewoners akkoord moet zijn met de speelstraat.

Het aanvraagformulier is beschikbaar via Speelstraten.
Voor vragen kan u steeds terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@zottegem.be of 09/364.64.94.
 
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory