Opstart Zottegemse Milieu- en Klimaatraad: Geëngageerde burgers gezocht!

Sinds mei 2019 engageren alle 21 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen zich in het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Solva en Streekoverleg gaan alle deelnemende gemeenten voor een vermindering van 40% Co²- uitstoot op hun grondgebied tegen 2030

Bij de opmaak van het klimaatplan werden alle Zottegemnaren uitgenodigd op een ‘Klimaattafel’; een participatiemoment waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om zijn of haar ideeën voor een klimaatvriendelijk Zottegem voor te stellen. De opkomst was bijzonder succesvol en daar werd de kiem gelegd voor een vernieuwing van de verouderde milieuraad en de opstart van een frisse Milieu- en Klimaatraad.

De Milieu- en Klimaatraad zal een nuttig instrument zijn om dieper in te gaan op milieu-, duurzaamheids- en klimaatkwesties. Maar daar stopt het niet. Naast het vervullen van een adviserende rol naar het stadsbestuur toe, zullen inspirerende ideeën ook echt vorm krijgen. Het doel van adviesraad is dus om zowel voorstellen te doen, advies te geven maar ook om initiatief te nemen om deze voorstellen ook effectief te organiseren in samenwerking met de stad.

Geëngageerde burgers gezocht – word jij expert?

Stad Zottegem nodigt in oktober alle verenigingen uit die werken rond de thema’s natuur, milieu en klimaat. Ook scholen, vormingsorganisaties en beroepsorganisaties krijgen een plaats binnen de raad. Maar Zottegem gaat nog verder. Door het enthousiasme aan de Klimaattafels heeft het stadsbestuur beslist om actief op zoek te gaan naar geëngageerde burgers!

Wil jij je schouders hieronder zetten en heb je voeling met duurzaamheid, natuur, klimaat, …? En wil je mee helpen om het milieu- en klimaatbeleid in onze stad kleur te geven? Dien dan voor 1 oktober 2020 je kandidatuur in via mail naar milieu@zottegem.be, of per brief naar Dienst Milieu, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem. Het College van Burgemeester en Schepenen selecteert hieruit enkele kandidaten. Eind dit jaar zal de samenstelling ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Meer informatie over de Milieu- en Klimaatraad vind je hier.

 

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory