Openbaar onderzoek ombouw N42 tot primaire weg

Aankondiging openbaar onderzoek 09/06/2020 tot en met 07/08/2020 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Ombouw N42 tot primaire weg - Wegvak Wetteren-Oombergen

Op 15 mei 2020 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ombouw Na42 tot primaire weg - Wegvak Wetteren-Oombergen' voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren. 
 
De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren. U kan het volledige plan inkijken op de website www.omgeving.vlaanderen.be/grup. Op die website vindt u bijkomende informatie over het openbaar onderzoek en de verdere informatieverspreiding. Het inkijken van het plan bij de betrokken gemeenten, Oosterzele, Wetteren en Zottegem, gebeurt omwille van de corona-maatregelen op afspraak. U kan een afspraak maken op het telefoonnummer 02/ 553.38.00.

lnspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website www.omgeving.vlaanderen.be/grup. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs en na afspraak in het gemeentehuis van Oosterzele, Wetteren en Zottegem of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert 11-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.
 
Meer informatie over de plannen voor de nieuwe N42

Voor meer informatie kan u terechtwww.wegenenverkeer.be/N42oosterzele. U vindt er o.a. een filmpje met meer uitleg over de plannen en een overzicht van veelgestelde vragen over deze plannen. U kan er ook inschrijven voor de nieuwsbrief over de heraanleg van de N42.

 


 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory