Nieuwe sociale correcties voor Diftar tarieven

17.11.2020
 
Vanaf april 2021 schakelt ILvA, de intercommunale waar ook Zottegem bij aangesloten is, over naar het systeem van gewogen diftar. Diftar betekent ‘gedifferentieerd tarief’: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. Op de gemeenteraad van 16 november werd het nieuwe retributiereglement Diftar goedgekeurd. Dit reglement omvat alle tarieven die door ILvA vanaf de start van de gewogen Diftar zullen worden toegepast. Ook werden er heel wat (nieuwe) sociale correcties goedgekeurd.

Met de invoering van het gewogen diftar vanaf april 2021 heeft het stadsbestuur van de gelegenheid gebruik gemaakt om de sociale correcties onder de loep te nemen en aan te passen aan de actuele situatie. Naar aanleiding van de infomomenten die ILvA organiseerde, werden heel wat suggesties van inwoners verzameld. Deze zijn ter harte genomen en in functie daarvan werden een aantal sociale correcties aangepast.

Ten eerste is er voor mensen met een leefloon of zorgbudget en voor mindervaliden een premie van 15 euro voor het gebruik van het recyclagepark en 35 euro voor het gebruik van de restafval- en GFT-container. Ook waren er heel wat vragen van mensen die veel luiers bij hun afval hebben. Om hierin tegemoet te komen wordt een nieuwe premie ingevoerd van 25 euro per jaar voor kinderen jonger dan 2 jaar en een premie van 75 euro per jaar voor mensen met chronische incontinentieproblemen. Onthaalouders die een vergunning hebben van Kind en Gezin hebben recht op 125 euro per jaar.
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory