Invoering zonaal snelheidsplan en opstart proefopstelling in bevegem

Vandaag, maandag 25 september 2017, gaan twee grote projecten in voege: de omschakeling naar het zonaal snelheidsplan op Zottegems grondgebied én de proefopstelling in Bevegem.
 
 
Tijdens de voorbije ‘Week van de Mobiliteit’ werden ook in Zottegem heel wat initiatieven genomen voor een veiliger en duurzamer mobiliteit in de stad.
Zo kan je vanaf nu gratis  je fiets laten registreren in het Fietspunt aan het station en werden bierviltjes verspreid om aandacht te vragen voor de noden van mensen met een beperkte mobiliteit.
 
 
Alle Zottegemse lagere school mogen zich vanaf deze week ook ‘Octopusschool’ noemen en namen vrijdag 22 september enthousiast deel aan de STRAPDAG, waarop ouders en grootouders gevraagd worden om de kinderen één dag per fiets of te voet naar de school te brengen.

Zonaal snelheidsplan

Maar er zijn ook twee grote projecten in voege gegaan: afgelopen weekend gebeurde de omschakeling naar het zonaal snelheidsplan op Zottegems grondgebied. De ‘mysterieuze zakken ‘verdwenen uit het straatbeeld en onthulden 360 nieuwe zoneborden die de maximum toegelaten snelheid in Zottegem aangeven.
 
Op alle wegen is vanaf nu de snelheid van 50 km/uur van kracht, met uitzondering van:
  • (woon)erven, waar de snelheid 20 km/uur blijft
  • schoolomgevingen waar de snelheid 30 km/uur blijft
  • gewestwegen, waar sinds 1 januari 2017 de snelheid op 70 km/uur is ingesteld
  • N42, waar 90 km/uur de maximumsnelheid is
Deze nieuwe regels worden tevens aangeduid op grote informatieborden op de invalswegen van de stad, die duidelijk het snelheidsregime op ons grondgebied duidelijk stellen voor iedereen die Zottegem binnenrijdt. Op het grondgebied van Zottegem zelf, zullen nu enkel nog zoneborden te zien zijn. Het principe is eenvoudig: eens u een zonaal bord passeert, houd u de snelheid die erop aangegeven staat aan tot wanneer u een nieuw bord tegenkomt dat aangeeft dat u in een andere zone binnenrijdt met een andere maximum snelheid. Het wordt even aanpassen, maar met de verlaagde snelheid en de verschillende zones, wordt op termijn het autorijden in Zottegem een stuk duidelijker, maar ook en vooral een stuk veiliger voor alle weggebruikers.  

Proefopstelling Bevegem

Vanaf vandaag gaat ook een 2de proefopstelling van start in Bevegem, met het oog op het vlotter maken van de verkeersstroom aan de voorkant van het station. Er wordt een beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd (wel toegankelijk voor fietsers en bromfietsen klasse A) in de Godveerdegemstraat (vanaf het kruispunt Godveerdegemstraat - Broeder Mareslaan), de Léonce Roelsstraat en de Van Aelbrouckstraat (tot aan het kruispunt Sint-Annastraat - Van Aelbrouckstraat), in de richting van het station. Het gaat om een proefproject van 3 maand dat na afloop grondig zal worden geëvalueerd.
 
Tot slot willen we alle enthousiastelingen bedanken die gisteren als afsluiter van de ‘Week van de Mobiliteit’ mee kwamen tekenen, vieren en ontdekken op de Autovrije Zondag.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory