Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Duurzaamheid centraal in nieuw cultuurhuis ACCU

5 jul 2023

Duurzaamheid centraal in nieuw cultuurhuis ACCU


De voorbije maanden formuleerden de Zottegemse adviesraden hun advies over de bouw van het nieuwe cultuurhuis, ACCU. Onderzoeksbureau EVR verwerkte de opmerkingen in het project en stelde de aangepaste plannen voor op de gemeenteraad van 3 juli. Met extra aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit staat de bouwaanvraag klaar om ingediend te worden. Volgens de huidige planning gaat in 2025 de eerste schop in de grond.

ACCU wordt de nieuwe thuis van CC Zoetegem en de Stedelijke Academie Muziek Woord Dans (SAMWD) op de Sanitarysite. Begin dit jaar werden de plannen aan het publiek voorgesteld. Daarop formuleerden de Zottegemse mobiliteitsraad, milieu- en klimaatraad en GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) adviezen en bijkomende vragen. Op basis van die feedback stelde onderzoeksbureau EVR de aangepaste plannen voor.

De bouw van het cultuurhuis is een belangrijke stap voor het culturele leven in onze stad. Er is nood aan een nieuwe, hedendaagse accommodatie met ruimte en mogelijkheden voor het CC, SAMWD, verenigingen en andere cultuurpartners uit de regio. Een bouwproject van die grootte heeft natuurlijk een impact op de omgeving. We doen er alles aan om ACCU optimaal te integreren in de omgeving: het plaatje op vlak van duurzaamheid en mobiliteit moet helemaal kloppen. We investeren in deze nieuwbouw en willen als stad een voorbeeld stellen op vlak van cultuur én van duurzaamheid.

Energiezuinig gebouw

Het gebouw moet zo koolstofneutraal mogelijk zijn. Er is dus geen aansluiting op het aardgasnet. Verwarming wordt geregeld met warmtepompen en een beo-veld, een vorm van ondergrondse energieopslag. Door de goede oriëntatie van het gebouw en optimaal gebruik van schaduw, ventilatie en passieve koeling, wordt actieve koeling tot een minimum beperkt.

De nood aan elektriciteit wordt zoveel mogelijk opgevangen door zonnepanelen, waarvoor 175 m² is voorzien. De delen van het dak die niet door zonnepanelen of warmtepompen worden ingenomen, worden groendaken met inheemse grassen en planten. Dit is visueel niet alleen aangenamer voor de omliggende woningen, groendaken vormen ook een buffer bij regenval. Een grote regenwaterput vangt het overtollige regenwater maximaal op, zodat het gebruikt kan worden voor spoeling van het sanitair, onderhoud van het gebouw en de omgevingsaanleg.

Tot slot wordt ACCU gerealiseerd met duurzame en zo veel mogelijk circulaire materialen.

Duurzame mobiliteit

De ondergrondse parking van ACCU voorziet minstens twee oplaadpunten waaraan telkens twee wagens kunnen opladen. Verder krijgt één op vier parkeerplaatsen wachtbuizen voor laadinfrastructuur, om makkelijk aan een stijgende vraag tegemoet te komen.

Er komt een overdekte fietsenstalling voor de volledige Sanitarysite (AC Sanitary, SABK en ACCU) die plaats biedt aan grote en kleine fietsen van bezoekers en personeel, met oplaadpunten voor elektrische fietsen.

In 2023 en 2024 wordt een plan uitgewerkt om de verkeersstromen te sturen tijdens piekmomenten en om fiets- en voetgangersverkeer te stimuleren. De inplanting van de 24 Kiss & Ridestroken wordt samen met de omgevingsaanleg bekeken.

Planning

De aangepaste plannen worden nu opnieuw aan de adviesraden voorgelegd. Daarna hopen we in november de bouwvraag in te dienen. In 2025 geven we normaal gezien het startschot van de bouw. Als alles volgens plan verloopt, zal ACCU er volledig staan in 2027. Binnenkort starten we ook met het ontwerp van de omgevingsaanleg. De indeling van de buitenruimte, met onder meer de Kiss & Ride en de inplanting van een bushalte, bespreken we tussen 2024 en 2026 uitvoerig met alle betrokken partijen om zo tot een gedragen ontwerp te komen. In dat ontwerp staan een mooie, functionele buitenruimte en vlotte, efficiënte mobiliteit en ontsluiting centraal. De werken aan de buitenruimte starten onmiddellijk na de afwerking van het gebouw in 2027. Door de bouw van ACCU en de aanleg van de buitenruimte op te splitsen, kunnen we beter de noden op vlak van mobiliteit inschatten, én blijven AC Sanitary en SABK tijdens de bouwperiode steeds bereikbaar.