Bekendmaking van gemeentelijke inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

1 okt 2021

Het college van burgemeester en schepenen maakt de inventaris van de door de Vlaamse Gemeenschap geregistreerde leegstaande en verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Zottegems grondgebied bekend. De inventaris ligt vanaf vrijdag 1 oktober 2021 tot en met vrijdag 29 oktober 2021 voor iedereen ter inzage bij Dienst Wonen, Gustaaf Schockaertstraat 7, 2de verdieping, 9620 Zottegem (open elke werkdag van 9 tot 12 uur na afspraak). 

De bekendmaking gebeurt in toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995, aangaande maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Bezwaar indienen?

Iedereen kan binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Dit bezwaarschrift moet via een aangetekend schrijven worden gericht aan 
De Vlaamse Regering, 
Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, 
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory