Bekendmaking openbaar verpachten van een perceel landbouwgrond

Het Vast Bureau voor Maatschappelijk Welzijn Zottegem heeft in zitting van 18 maart 2019 beslist om een perceel landbouwgrond gelegen aan de Europaweg, kadastraal bekend als Zottegem 2de afdeling Sie B nr. 18b, met een oppervlakte van 50a 18ca openbaar te verpachten.
Het aanbod moet onder gesloten omslag en bij aangetekende en ondertekende brief worden ingediend en moet uiterlijk 5 april 2019 verstuurd zijn. De poststempel op de omslag geldt als bewijs hiervan. De aangeboden prijs moet in cijfers en voluit in letters worden geschreven.
 
De aanbiedingen worden op 10 april 2019 om 11u in het Administratief Centrum Sanitary,  zaal "Montmartre” – 3de verdieping, Gustaaf Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem in openbare zitting geopend en voorgelezen.
Het dossier met alle nuttige inlichtingen en pachtvoorwaarden ligt alle werkdagen van 25 maart 2019 tot en met 5 april 2019 van 9u tot 11u30 in het Administratief Centrum, afdeling Openbare werken – 3de verdieping, Gustaaf Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem ter inzage.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory