Corona infopagina Zottegem

Op deze pagina vind je meer informatie, antwoord op veelgestelde vragen & verduidelijking over de maatregelen en richtlijnen in de strijd tegen het COVID-19 virus. 

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt dagelijks geëvalueerd. Gelieve er rekening mee te houden dat alle maatregelen ten alle tijden kunnen aangepast, verlengd of uitgebreid worden. We doen beroep op de inwoners en hun gezonde burgerzin om iedereen in de maatschappij zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast kunnen we niet genoeg benadrukken de gebruikelijke hygiënemaatregelen strikt na te leven.

Voor algemene informatie kan je ook terecht op www.info-coronavirus.be. Daarnaast is het nummer 0800 14 689 opgericht, dat elke dag bereikbaar is van 8 tot 20 uur om vragen van burgers te beantwoorden. Ook via de website van de Vlaamse Overheid kan je steeds de laatste informatie terugvinden of via het nummer 1700. Het is tevens mogelijk je in te schrijven op deze website en rechtstreeks e-mails te ontvangen met alle laatste informatie.

Coronamaatregelen Zottegem

Aangepaste werking stadsdiensten

Tijdens de coronacrisis werken alle adminstratieve diensten tot nader order op afspraak en waar mogelijk digitaal. Om fysieke contacten te vermijden, vragen we om alle communicatie zoveel mogelijk via e-mail of per telefoon te laten verlopen, en om bezoeken te beperken tot het hoogst noodzakelijk. Elk bezoek is steeds op afspraak, en er zal een strikte naleving van de veiligheidsmaatregelen gevraagd worden. Zo is het dragen van een mondmasker en het desinfecteren van handen bij binnen komen van het gebouw verplicht, en zal er een gescheiden in- en uitgang zijn. Meer informatie en contactgegevens van je op Corona-info: Werking stadsdiensten.

Sluiting Stedelijke infrastructuren

Bij aanvang van de coronacrisis werden vanaf vrijdag 13 maart de stedelijke infrastructuren gesloten. Het stadsbestuur bevestigt dat deze nog steeds gesloten blijven, en dat is tot nader order zo tot einde mei. Meer info op Corona-info: Stedelijke Infrastructuren.

Afgelasting evenementen en activiteiten

Door de sluiting van de stedelijke infrastructuren werden alle bijhorende activiteiten geannuleerd of uitgesteld. Conform de richtlijnen van de veiligheidsraad, bevestigt het stadsbestuur de afgelasting maatregel van toepassing is tot en met 30 juni. Het betreft alle culturele, educatieve, sportieve, indoor, outdoor en toeristische activiteiten en bijeenkomsten in Zottegem tot einde van de maand mei. Voor activiteiten later in juli en augustus kan nog geen uitspraak gedaan worden. Wat betreft de zomeractiviteiten voor kinderen, zoals sportkampen, speelpleinwerking, grabbelpas, hopen we zo snel mogelijk verdere informatie te kunnen geven. Meer informatie op Corona-info: Evenementen en activiteiten

Betalend parkeren en terrasbelasting tijdelijk opgeschort

Naar aanleiding van deze coronacrisis, heeft de stad ook een aantal ondersteunende maatregelen getroffen. Zo wordt de terrasbelasting 2020 voor horecazaken geschrapt én wordt het parkeren in Zottegem tijdelijk gratis gemaakt.

  • Schrapping terrasbelasting: De terrasbelasting die horecazaken betalen voor de inname van een deel van het openbaar domein, voor het plaatsen van een terras, wordt voor 2020 integraal geschrapt. Cafés en restaurants zijn sinds 14 maart verplicht gesloten. Als stadsbestuur willen we hen een duwtje in de rug geven door deze belasting dit jaar te schrappen. Horecazaken die reeds betaald hebben, zullen het betaalde bedrag terug betaald krijgen.
  • Gratis parkeren: De stad Zottegem heeft beslist om het parkeren tijdelijk gratis te maken tijdens de coronacrisis. Dat blijft zo tot einde van de maand mei. Pas vanaf maandag 1 juni 2020 zal het betalend parkeren terug opgestart worden. Meer informatie op Corona-info: parkeren tijdelijk gratis

Nuttige links

Schrijf je in op BE-Alert: Stad Zottegem is één van de 475 gemeenten die is ingeschreven op BE-Alert. BE-Alert is een waarschuwingssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. Zo kunnen inwoners op een snelle en efficiënte manier de nodige aanbevelingen krijgen zoals bijvoorbeeld de getroffen maatregelen tijdens de coronoacrisis. Ook voor andere mogelijke noodsituaties in onze gemeente verwittigen we je via dit systeem.

Dankzij BE-Alert kan je rechtstreeks informatie krijgen via een sms, gesproken bericht via de vaste lijn of e-mail. Schrijf je in via www.be-alert.be.  Jouw gegevens worden enkel gebruikt om je in een noodsituatie te verwittigen. Zowel jouw inschrijving als de ontvangen berichten zijn gratis.

Aanpassing dienstverlening IlvA: Ook de dienstverlening van ILvA is aangepast volgens de maatregelgen omtrent het coronavirus. Meer info op de website van ILvA.

Huisartsenkring / huisartsenwachtpost PanaceaHuisartsenkring en wachtpost Panacea is eveneens genoodzaakt zijn werking te herzien.  Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen onze regio zoveel mogelijk in te perken en de eigen huisartsen maximaal te beschermen, richten de huisartsen in onze regio een centraal triagepunt PANACEA op. Dit triagepunt bevindt zich in het AZ St. Elisabeth Zottegem en is enkel toegankelijk na verwijzing door huisarts.  Ook hun wachtdienst is onderhevig aan wijzigingen tijdens deze coronacrisis. De laatste informatie is steeds op hun website terug te vinden. 

Werking Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG): Team Drugpreventie en -begeleiding van CG Zuid-Oost Vlaanderen ondersteunt, binnen de huidige context van voorzorgsmaatregelen, hun cliënten telefonisch of via beeldbellen indien gewenst. Nieuwe cliënten kunnen zich nog steeds telefonisch of per mail aanmelden.

Mensen met psychische problemen kunnen ook nog steeds aanmelden. Zij zullen ingelicht worden over de (mogelijke) wachttijden. Mensen in ernstige acute psychische nood of met suïcidale gedachten kunnen telefonisch geholpen worden, maar hebben ook de mogelijkheid, wanneer zij dit nodig achten, een fysieke afspraak te krijgen. Op dat moment worden de gezondheidsvoorschriften strikt nageleefd. Screenings kunnen via telefoon of beeldbellen.

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis: De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.

  • Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
  • Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
  • Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Interesse? Hier kan je alle praktische informatie terugvinden. 

Hulplijn 1712 uitgebreide openingsuren: 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Om zo bereikbaar mogelijk te zijn voor iedereen die in aanraking komt met een vorm van geweld, heeft hulplijn 1712 tijdens de coronacrisis zijn openingsuren uitgebreid.

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet? Contacteer 1712! Ze zijn bereikbaar telefonisch, maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur of via de chat, maandag tot donderdag, van 13 tot 20 uur.

Het gesprek is gratis en volledig vertrouwelijk. Hulplijn 1712 is er voor iedereen - kinderen, jongere, volwassenen en ouderen, en helpt je met alle vragen omtrent elke vorm van geweld of misbruik. Lees hier ook tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin, samen met een overzicht van de belangrijkste noodnummers.

Hoe kan je mentaal gezond blijven tijdens de maatregelen rond het coronavirus? 

Steunmaatregelen tijdens Corona

Naast de vele maatregelen die getroffen werden door de overheid, werden ook steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemingen, zelfstandigen en particulieren door deze tijden heen te loodsen. Hier kan je alvast de voornaamste links terugvinden:
Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen die moeten sluiten:
- Opschorting terrasbelasting voor horecazaken in 2020 (Stad Zottegem)
 
Steunmaatregelen aan particulieren:
 
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory