Corona update 27 juli: aangepaste bezoekregeling Woonzorgcentrum Egmont

Gezien de opmars van het coronavirus en het sterk stijgend aantal besmettingen in België werd vorige week beslist bezoek in het Woonzorgcentrum Egmont tijdelijk op te schorten. Een snelle beslissing was toen noodzakelijk om de veiligheid van bewoners, familieleden en personeel te kunnen blijven garanderen. Afgelopen dagen hebben de medewerkers van het WZC alles in het werk gesteld om bezoek vanaf dinsdag 28 juli terug mogelijk te maken, weliswaar volgende nieuwe richtlijnen. 

Vanaf dinsdag 28 juli is bezoek enkel mogelijk volgens deze veiligheidsmaatregelen: 
  • Bezoekmomenten zijn enkel mogelijk van maandag tem vrijdag, van 13 uur tot 17 uur. 
  • Bezoek vindt plaats in een specifiek voorziene ruimte en achter plexiglas (babbelbox), en dus niet langer op de woning of op de afdelingen.
  • Per bezoekmoment wordt maximum 1 vaste bezoeker per bewoner en per week toegelaten. Indien de bewoner meerdere kinderen of bezoekers heeft, kunnen zij dus om de andere week (weken) op bezoek te komen. 
  • Elk bezoek is steeds op afspraak. Zonder afspraak op bezoek komen is niet mogelijk. Elk bezoek wordt geregistreerd met naam, adres, telefoonnummer en relatie met de bewoner. Bij aankomst in het Woonzorgcentrum melden alle bezoekers zich eerst aan het onthaal.
  • Verplicht dragen van een chirurgisch mondmasker tijdens de gehele duur van het bezoek. We vragen om zelf een mondmasker, dat zowel neus als mond bedekt, mee te brengen. 
  • Toepassen van correcte handhygiëne en handen ontsmetten bij het binnenkomen.
  • Fysiek contact (aanrakingen) met de bewoner is niet toegestaan en de afstandsregel van 1,5 meter dient te allen tijde gerespecteerd te worden. 
  • De regeling rond het afgeven van geschenkjes, boodschappen, e.d. blijft behouden dus geen uitwisseling tijdens het bezoekmoment zelf. Ook het wasgoed afhalen en brengen dient terug te gebeuren via het onthaal. 
We beseffen dat het geen makkelijk situatie is en hebben veel begrip voor de moeilijke periode waar bewoners en hun familieleden doorgaan. Elke beslissing gebeurt steeds na grondig beraad tussen het stadsbestuur, de directie, Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) en het verzorgend personeel. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen de maatregelen aanpassen waar nodig. We vragen iedereen met aandrang om zich strikt aan de regels te houden. Enkel zo kunnen we hopelijk bezoek blijven toelaten en het virus onder controle houden. Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin en discipline!
 
Op bezoek komen kan na afspraak via email of telefonisch, steeds met vermelding van de te bezoeken bewoner, naam, adres, telefoonnummer en relatie tot de bewoner: 
  • Telefonisch op 09/364 56 03: op maandag, dinsdag en donderdag, telkens tussen 11 uur en 12 uur, en tussen 14 uur en 16 uur.
  • Via email naar wzcegmont@ocmw.zottegem.be.