Corona-info: Werking Stadsdiensten

Tijdens de coronacrisis werken alle stadsdiensten verder op afspraak. Om fysieke contacten te blijven vermijden zijn bezoeken beperkt tot enkel de hoogstnoodzakelijke, en volgens deze richtlijnen: 
 • Een afspraak maken
 • Mondmasker dragen
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst
 • In- en uitgang zijn gescheiden en aan de balies is plexiglas geplaatst
 • Volg de looplijnen en de veiligheidsinstructies
Alle dienstverlening wordt ook maximaal digitaal aangeboden via het elektronisch loket

Dienst Burgerzaken 

Voor veel attesten, formulieren en documenten hoef je vandaag niet meer de deur uit en kan je terecht op het elektronisch loket.  Vraag hier jouw documenten op en ontvang ze onmiddellijk in je mailbox, dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Voor vragen kan je ook terecht op het algemeen e-mailadres burgerzaken@zottegem.be.

Vanaf nu is tevens mogelijk om via het e-loket een adreswijziging door te voeren, naar of binnen Zottegem. Voor een vertrek naar het buitenland, moet je wel nog langskomen bij de dienst Burgerzaken.
 
Indien het toch noodzakelijk is langs te gaan bij de dienst Burgerzaken, maak dan eerst telefonisch een afspraak maken via het nummer 09 364 65 35 of 09 364 64 69, tijdens onderstaande openingsuren:
 • alle werkdagen van 9 tot 12 uur
 • woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
 • donderdagavond van 17 tot 19.30 uur
 • zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Sociaal Huis

Heb je een vraag over jouw dossier? Bel of mail jouw maatschappelijk werker. Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom maar wel op afspraak.
Voor een afspraak kan je bellen naar het nummer 09 364 57 50 en dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van 17 tot 19 uur.

Dienst inname openbare weg

Ook de dienst 'Inname openbare weg' werkt verder op afspraak. Aanvragen voor parkeerverboden en vergunningen kunnen aangevraagd woorden via: 
 • Telefonisch: tijdens weekdagen van 9 tot 11.30 uur op 09 364 65 28
 • Via e-mail: dirk.piro@zottegem.be

Dienst omgeving: (her)start openbare onderzoeken

Ten gevolge van de coronacrisis trof de Vlaamse regering op 24 maart 2020 maatregelen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures teneinde de rechten van burgers te vrijwaren en om rechtszekerheid te bieden aan de aanvragers. Lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020) werden verplicht opgeschort tot 24 april 2020. 

Vanaf 27 april 2020 wordt herstart met de opvolging van alle opgeschorte aanvragen. De einddatum kan per dossier verschillend zijn en dit naargelang het aantal resterende dagen te voeren openbaar onderzoek. Ook nieuwe openbare onderzoeken zullen na 4 mei stelselmatig opgestart worden. De Dienst omgeving blijft (voor alle dossiers) werken op afspraak en aanvragen met openbaar onderzoek zijn raadpleegbaar via het digitale omgevingsloket. Voor meer informatie, neem contact op via vergunningen@zottegem.be. Voor het maken van afspraken, bel 09/364.65.06.
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory