Corona-info: Werking Stadsdiensten

Alle stadsdiensten werken op afspraak. Om fysieke contacten te blijven vermijden, zijn bezoeken beperkt tot de hoogstnoodzakelijke, en volgens deze richtlijnen: 
 • Een afspraak maken
 • Mondmasker dragen
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst
 • In- en uitgang zijn gescheiden en aan de balies is plexiglas geplaatst
 • Volg de looplijnen en de veiligheidsinstructies

Dienst Burgerzaken 
Dienst burgerzaken werkt op afpraak. Alle dienstverlening wordt ook maximaal digitaal aangeboden via het elektronisch loket.
 
Via de online afspraken agenda kunt u zelf een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken: klik hier om uw afpraak in te plannen. Een afspraak maken kan ook telefonisch via het nummer 09 364 65 33, tijdens onderstaande openingsuren:
 • Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
 • Woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
 • Donderdagavond van 17 tot 19.30 uur
 • Zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Sociaal Huis

Heb je een vraag over jouw dossier? Bel of mail jouw maatschappelijk werker. Ben je nieuw, heb je een dringende vraag en wil je graag iemand persoonlijk spreken? Je bent welkom maar wel enkel na afspraak. Voor een afspraak kan je bellen naar het nummer 09 364 57 50 en dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van 17 tot 19 uur. 

Huis van het Kind

De Katrol: ouders en instanties die een nieuwe aanmelding willen doen voor studie -en gezinsondersteuning aan huis, mogen de ankerfiguren van De Katrol contacteren, telefonisch op 0495 56 46 77 of via email naar katleen.leus@ocmw.zottegem.be of ellen.verheyen@ocmw.zottegem.be. Gezien de nieuwe trajecten pas ten vroegste in oktober volgend schooljaar starten én voorzichtigheid nog steeds geboden is, worden de kennismakingshuisbezoeken bij nieuwe gezinnen uitgesteld naar deze zomer.

De Dienst Gezinsopvang: is dagelijks bereikbaar via email naar gezinsopvang@ocmw.zottegem.be. U kan hier terecht voor alle vragen i.v.m. opvang, uw dossier of dat van uw kind, administratieve vragen, …  Afspraken gaan enkel door op maandag en worden tot beperkt tot de hoogstnoodzakelijk, en volgens de algemene richtlijnen (op afspraak, mondmaker dragen)

Twinkeltje: het ruilwinkeltje is vanaf 18 mei terug open, volgens deze richtlijnen:
 • Afspraak maken via 0468 12 22 03 of katrol@ocmw.zottegem.be
 • Mondmasker is verplicht
 • Max een halfuur in de winkel en 1 persoon per halfuur
 • In-en uitgang zijn gescheiden (volg de looplijnen)
 • Binnengebracht materiaal wordt pas de week nadien geteld 
De Zibotheek: De dienst voor het uitlenen van speelgoed is opnieuw open, volgens deze richtlijnen: 
 • Materialen op voorhand reserveren – de cataloog met overzicht van niet-ontleend speelgoed vind je hier
 • Maximaal 5 stuks
 • Er kan 1x / maand een beroep gedaan worden op de uitleendienst
 • Afspraak maken via 09 339 04 10 of zibotheek@ocmw.zottegem.be
 • U wordt verwittigd wanneer de materialen kunnen afgehaald en teruggebracht worden. (maandag tussen 13.30 en 18.30 uur, woensdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur). Gelieve het afgesproken moment te respecteren om de social distancing en veiligheid te garanderen.
 • Mondmasker is verplicht
 • Er wordt 1 persoon tegelijk toegelaten
Het Zibokaffee (de ontmoetingsruimte) blijft gesloten. Er vinden tot nader orde geen infoavonden, workshops of andere activiteiten plaats.

Dienst omgeving: (her)start openbare onderzoeken
Ten gevolge van de coronacrisis trof de Vlaamse regering op 24 maart 2020 maatregelen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures teneinde de rechten van burgers te vrijwaren en om rechtszekerheid te bieden aan de aanvragers. Lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020) werden verplicht opgeschort tot 24 april 2020. 

Vanaf 27 april 2020 wordt herstart met de opvolging van alle opgeschorte aanvragen. De einddatum kan per dossier verschillend zijn en dit naargelang het aantal resterende dagen te voeren openbaar onderzoek. Ook nieuwe openbare onderzoeken zullen na 4 mei stelselmatig opgestart worden. De Dienst omgeving blijft (voor alle dossiers) werken op afspraak en aanvragen met openbaar onderzoek zijn raadpleegbaar via het digitale omgevingsloket. Voor meer informatie, neem contact op via vergunningen@zottegem.be. Voor het maken van afspraken, bel 09/364.65.06.

Dienst inname openbare weg

Ook de dienst 'Inname openbare weg' werkt verder op afspraak. Aanvragen voor parkeerverboden en vergunningen kunnen aangevraagd woorden via: 
 • Telefonisch: tijdens weekdagen van 9 tot 11.30 uur op 09 364 65 28
 • Via e-mail: dirk.piro@zottegem.be
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory