Corona-info: Voorbereiding heropening Horeca - aanvraag corona terras

Horeca-uitbaters kijken met veel spanning uit naar wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen in verband met de heropening van de horeca. Achter de schermen is ook stad Zottegem reeds druk aan het werk om de nodige maatregelen te treffen.

Om de horeca maximaal trachten te ondersteunen, heeft het stadsbestuur beslist om enerzijds in te zetten op het uitbreiden van terraszones en anderzijds na te gaan in welke mate bepaalde straten – waar diverse horecazaken gevestigd zijn – autovrij kunnen gemaakt worden op specifieke tijdstippen. We zullen er evenwel over waken dat het autovrij maken van de straten niet ten koste gaat van de plaatselijke handelaars. Over deze punten nam het schepencollege in haar zitting van 25 mei reeds een princiepsbeslissing. Alles wordt in het werk gestelt om de heropening van de horeca zo veilig mogelijk te laten verlopen en dit op het ganse grondgebied van Zottegem. Wij willen dan ook de nodige soepelheid en creativiteit aan de dag leggen. Uiteraard zal veiligheid daarbij voorop staan. Bij alle beslissingen die genomen worden, zal er overleg zijn met de politie, brandweer en de veiligheidsdienst.

Aanvraag corona terras

Alle horeca-uitbaters in Zottegem die een terrasplaatsing of uitbreiding wensen, kunnen een aanvraag met terrasplan indienen. Elke aanvraag zal zorgvuldig behandeld en geëvalueerd worden, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Het aanvraagformulier kan je hier downloaden en dient opgestuurd te worden naar economie@zottegem.be.
 
Stad Zottegem stelt ook een brochure beschikbaar voor horeca-uitbaters met daarin alle concrete veiligheidsmaatregelen waaraan ze zich moeten houden. De brochure kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Uitnodiging sector specifiek overleg café-uitbaters 4 juni

Het stadsbestuur lanceert nog een tweede oproep, gericht aan de café-uitbaters in Zottegem. Specifiek voor hen, wordt aanstaande donderdagavond, 4 juni om 20 uur een overleg georganiseerd waarop alle café-uitbaters worden uitgenodigd.  De nieuwe coronaregels die van toepassing zullen zijn bij heropening, vragen ook van café-uitbaters heel wat aanpassingen en een andere manier van werken. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijn om op voorhand te reserveren, dat is voor veel cafébazen nieuw. Het overleg heeft tot doel na te gaan waar de noden liggen, en praktisch te bespreken hoe het stadsbestuur ook hen maximaal kan ondersteunen.
 
Om alle veiligheidsmaatregelen in acht te kunnen nemen tijdens dit overleg is het belangrijk te weten hoeveel aanwezigen er zullen zijn. Daarom is inschrijving verplicht, en dat kan door een mail te sturen naar economie@zottegem.be. We vragen om met één persoon per café aanwezig te zijn. De exacte locatie, afhankelijk van hoeveel aanwezigen, zal bij inschrijving bevestigd worden. 
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory