Corona-info: Herstart markten

Conform de richtlijnen van de Veiligheidsraad zal de wekelijkse dinsdagmarkt terug herstarten vanaf dinsdag 19 mei, echter mits volgende maatregelen.
 
De dinsdagmarkt zal beperkt worden tot maximaal 50 kramen.  Vermits onze markt een 90-tal kramen telt, zal er met een beurtrolsysteem gewerkt worden aarbij de ene week de ene helft van de marktkramers mag komen en de andere week de andere helft.  Op die manier kunnen we ook voldoende afstand creëren tussen de kramen en de afstandsregels beter bewaren.  We houden uiteraard wel rekening met een evenredige diversiteit in het aanbod.  Voeding en dranken mogen niet ter plaatse worden geconsumeerd.

Er wordt eenrichtingsverkeer voor marktbezoekers ingericht, waarbij iedereen in dezelfde richting moet stappen, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot het marktgebeuren. Het aantal ingangen tot het marktgebeuren wordt ook sterk beperkt omdat wij door de veiligheidsraad verplicht zijn het aantal bezoekers te monitoren en te beperken. Mondmaskers zijn verplicht voor marktkramers en hun personeel en raden wij ten sterkste aan voor alle bezoekers.

Wij raden iedereen aan om alleen naar de markt te komen, zich te beperken tot de noodzakelijke aankopen en niet langer te blijven dan strikt nodig. Helaas is de markt tot nader order geen sociaal gebeuren. De politie zal ook toezicht houden en desgevallend ingrijpen.  
 
Verder informatie volgt zodra beschikbaar. 

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory