Vast Bureau

Agenda's, notulen en lijstbesluiten

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. Lees er hier alles over.

Leden van het vast bureau

De leden van het vast bureau zijn identiek aan de leden van het college van burgemeester en schepenen.