College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen, of kortweg schepencollege, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad.

Agenda's, notulen en lijstbesluiten

Wat werd er op het college van burgemeester en schepenen beslist? U leest het in de wekelijkse notulen.

Leden van het college

Wie is uw burgemeester? Wie zetelt er nog in het schepencollege? Wat is hun bevoegdheid en hoe kunt u ze contacteren?