Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Bouwprojecten  /  Cultuurhuis

Cultuurhuis


20230113_180326-oV9ox1

"Het nieuwe cultuurhuis heeft een naam: ACCU!

Het nieuwe cultuurhuis komt op de Sanitarysite. Het gebouw biedt een nieuw onderkomen aan cultuurcentrum Zoetegem (CC) en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD). Het definitief voorontwerp is klaar en na de vele voorbereidingen gaat het project de uitvoeringsfase in.

Waarom een nieuw cultuurhuis? 

De Zottegemse kunst- en cultuurwereld is bruisender en gevarieerder dan ooit. Het kunstonderwijs kent de laatste jaren recordaantallen inschrijvingen en ook het cultuurcentrum, CC Zoetegem, is een vaste stek voor cultuurliefhebbers uit de streek.

Bij zo een wervelende sector in volle bloei hoort natuurlijk de juiste infrastructuur en accommodatie. De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (SABK) nam al haar intrek in een deel van de voormalige textielfabriek op de Sanitarysite. Met ruime ateliers, veel lichtinval en tentoonstellingsmogelijkheden ondersteunt de locatie de activiteiten van SABK perfect. De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) en CC Zoetegem hebben echter nood aan een onderdak dat een antwoord biedt op hun specifieke noden.

SAMWD bevindt zich momenteel op twee locaties, waardoor een centrale ontmoetingsplaats voor leerlingen en ouders mist. Daarnaast zijn de voormalige rijkswachtkazerne, garageboxen en stedelijke basisschool allesbehalve technisch en akoestisch optimaal voor de lessen.

CC Zoetegem bevindt zich momenteel in de oude cinemazaal Rhetorica. Een zaal vol geschiedenis, charme en eigenheid, maar ook met een klein podium, krappe artiestenruimte, moeilijke toegankelijkheid en akoestische beperkingen.

Een nieuw onderdak voor SAMWD en CC Zoetegem is dus zeker aan de orde …

cc-zoetegem_png-y5bvz2
web-artikel_logo-samwd-kclnh3

Totstandkoming & wedstrijd

En dat nieuwe onderdak komt er op de Sanitarysite! Op deze historische plek, waar ook het Administratief Centrum van de stad en SABK geworteld zijn, kocht Stad Zottegem een stuk grond aan voor een nieuwbouw waarin zowel CC Zoetegem als SAMWD hun nieuwe thuis vinden. Op slechts enkele tientallen meters van het stadscentrum vormen enerzijds CC en SAMWD in de nieuwbouw en anderzijds SABK in het historische fabriekspand het kloppend cultureel hart van Zottegem. De Sanitarysite wordt voor de Zottegemnaar dus een centrale ontmoetingsplek, dicht bij het centrum en de lokale horeca.

Door te kiezen voor een eigen aangekochte grond en een nieuwbouw, investeert het stadsbestuur in de toekomst en in patrimonium in eigen beheer, waarvan permanent gebruik gemaakt kan worden.


Locatie gevonden, aan de slag!

In 2017 schoot het project officieel uit de startblokken. Stad Zottegem ging door middel van een wedstrijd op zoek naar een ontwerp op maat van de noden van CC Zoetegem en SAMWD, waarbij duurzaamheid centraal staat. Verschillende vooraanstaande architectenbureaus dienden een wedstrijdontwerp in. Na een grondige beoordeling door de jury bestaande uit interne en externe deskundigen op vlak van cultuur, architectuur en financiën, kwam het ontwerp van evr-architecten als winnaar uit de bus. Op basis van hun winnende concept, creëerden zij een definitief ontwerp.


Volgende stappen

Na het aankopen van de grond, de aanpassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, de saneringsonderzoeken en het afkloppen van het definitieve ontwerp, gaat het project de uitvoeringsfase in. Begin 2023 wordt de omgevingsvergunning ingediend en het aanbestedingsdossier opgemaakt. Later in het jaar wordt alles ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De start van de werken staan voorlopig gepland midden 2024. De bouw zal ongeveer 28 maanden duren, zodat het nieuwe cultuurhuis in 2027 in gebruik genomen wordt.


Mobiliteit

De komst van het nieuwe cultuurhuis betekent vooruitgang op veel vlakken, maar mag niet impliceren dat wagens voor hinder in de buurt zorgen. Daarom werden op basis van de mobiliteitsstudie alvast enkele ingrepen in kaart gebracht.


Parkeergelegenheid

Het cultuurhuis krijgt een ondergrondse parking, waar plaats is voor 80 wagens. De inrit van deze parking komt aan de Gustaaf Schockaertstraat. De parking wordt uitgebaat door Streeteo en biedt een antwoord op de parkeernood die verbonden is aan de komst van een ruim cultuurhuis. Om zoekverkeer in omliggende straten te vermijden, zullen elektronische borden op het terrein aangeven hoeveel parkeerplaatsen op elk moment beschikbaar zijn in de ondergrondse parking.


Kiss & Ride

Logischerwijs kent het kunstonderwijs af- en aanrijdend verkeer van ouders die hun kinderen afzetten of ophalen. Om dat verkeer in goede banen te leiden, krijgt het cultuurhuis een Kiss & Ride zone.

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst bevindt zich al op de Sanitarysite. Opdat de leerlingen van SABK zich tijdens de werfperiode veilig naar de academie kunnen begeven, wordt een tijdelijke Kiss & Ride op het terrein voorzien.


Personeel en bezoekers Sanitary

Het cultuurhuis beslaat een stuk van de parking op de Sanitarysite langs de Gustaaf Schockaertstraat. Deze parking, inclusief toegangsweg, verdwijnt. Personeel en bezoekers van het Administratief Centrum kunnen wel nog steeds terecht op de parking in de Molenstraat. Deze parking blijft een blauwe zone.

De Sanitarysite krijgt daarnaast ook een bijkomende, ruime fietsenstalling.

In een latere fase wordt de parking in de Molenstraat heringericht en wordt een fiets- en voetpad aangelegd die de verbinding maakt tussen de parking en de Sanitarysite. Zo kunnen fietsers en voetgangers zich op een veilige manier verplaatsen naar het Administratief Centrum, de SABK en het nieuwe cultuurhuis.

gustaaf-schockaertstraat-1lOC21

ACCU: meer dan zomaar een naam

De komst van het nieuwe cultuurhuis op de Sanitary-site is een belangrijke mijlpaal in het cultuurbeleid van Stad Zottegem. Daarom gingen we op zoek naar een sterke naam die deze mijlpaal belichaamt en de visie, missie en waarden van het cultuurhuis uitdraagt.

De keuze viel op ACCU: een korte, krachtige naam die met vier simpele letters al heel wat zegt.

accu-H4Rc34

Daarnaast klopt het plaatje ook inhoudelijk: een accu is een apparaat dat energie opslaat en opnieuw afgeeft. Daarin sluit de naam naadloos aan op de functie van het gebouw, het kloppend hart van cultuur in Zottegem. Één van de doelen van cultuurbeleving is immers ontspannen en daardoor de batterijen terug op te laden. In die zin is onze ACCU ook een letterlijke accu voor de leerlingen en bezoekers, een rustpunt om jouw innerlijke accu volledig op te laden.

Als energiezuinig gebouw ligt ook de link tussen de naam en de doelstelling van het gebouw als energiezuinig patrimonium voor de hand.

Cultuurcentrum in ACCU

Op de eerste verdieping van het cultuurhuis komt de centrale cultuurzaal met maar liefst 400 zitplaatsen en een podium van 12 op 12 meter. Daarin worden nieuwe digitale technieken en ontwikkelingen omarmd en geïmplementeerd.

Dankzij het grote podium en de moderne infrastructuur kan het cultuurcentrum het cultuuraanbod opentrekken: dansoptredens, big band, indoor circus, musical… de mogelijkheden zijn haast eindeloos. Zo geeft het CC een actueel beeld van de podiumkunsten en houdt het de vinger aan de pols.

Zowel gevestigde waarden als ontluikend geweld krijgen een plekje op het podium. Daarbij wordt ook de verbinding met de Academie opgezocht om gezamenlijke producties op poten te zetten. Echte kruisbestuiving dus.

Het cultuurcentrum wil graag inspireren, verbinden en faciliteren. Drie kerndoelen die in het nieuwe gebouw nóg meer centraal zullen staan.

foyer-putu81

SAMWD in ACCU

In het nieuwe gebouw zitten alle takken van SAMWD – dans, muziek en woordkunstdrama – op één site, onder één dak. Niet alleen zorgt dit voor een centrale ontmoetingsplaats voor alle leerlingen en hun ouders, het geheel heeft ook een bedrijvige en activerende uitstraling. Daarnaast wordt het een overzichtelijke accommodatie waar bezoekers zich eenvoudig kunnen oriënteren, met voldoende
ruimte voor de 1000 leerlingen die de Academie rijk is. SAMWD betrekt de gelijkvloerse verdieping van het cultuurhuis. Daar is er plaats voor:
  • Twee danszalen en uitgeruste kleedkamers
  • Een theaterklas
  • Een orkestklas
  • Een polyvalente auditiezaal
  • Een slagwerkklas
  • Een zangklas
  • Een comboklas
  • Vier polyvalente groepsklassen
  • Elf instrumentklassen
  • Een overdekte opvangruimte
De klassen en ruimtes zijn helemaal aangepast aan hedendaags onderwijs: ingrepen voor een goede akoestiek, veerkrachtige dansvloeren en integratie van modern pedagogisch materiaal zorgen voor een eigentijdse academie. Zo wordt het cultuurcentrum een gebouw dat mensen doet samenwerken en inspireren en de Academie de uitstraling geeft die ze verdient.

viool-samwd-tdhvp2
woord-samwd-gvMNF3
dans-samwd-H66EH4

Iedereen welkom! 

Het is duidelijk: het nieuwe cultuurhuis wordt een plek die sprankelt, inspireert en verbindt. En daar mag iedereen deel van uitmaken:

Het kloppende hart van de Zottegemse cultuur klopt voor iedereen.

In Zottegem en daarbuiten. Wij zorgen voor open deuren en lage drempels, jullie voor enthousiasme en gezelligheid.


Uitvalsbasis voor verenigingen

In dat opzicht verwelkomen we ook de Zottegemse verenigingen. Zij vinden in het cultuurhuis een plek om samen te komen en evenementen te organiseren. Net zoals in de Rhetorica staan de ruimtes tot hun beschikking. De nieuwe mogelijkheden en moderne technieken en toepassingen zorgen ongetwijfeld voor een boost in nieuwe ideeën. Ook in het nieuwe cultuurhuis worden de verenigingen bijgestaan en ondersteund.

Cultuurcafé en foyer

Centraal in het gebouw komt uiteraard ook een cultuurcafé. Bezoekers van een voorstelling of ouders die op hun kinderen wachten, spenderen zo hun tijd in een aangenaam café dat cultuur ademt. Het cultuurcafé wordt uitgebaat in concessie: hierbij gaan we op zoek naar een partner die al tijdens het bouwproces betrokken wordt bij de plannen en het cultuurcafé mee vormgeeft. Ontmoeting staat centraal en dat vullen we ook in met de komst van een ruime foyer, in het hart van het gebouw. Dit is enerzijds de centrale hal en gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor bezoekers van CC en SAMWD, anderzijds blinkt de foyer uit in veelzijdigheid. Zo kan hij ook gebruikt worden in functie van de verenigingen, of doet hij dienst als verlengstuk van het cultuurcafé en tentoonstellingsruimte. Zo maakt de foyer ook de verbinding met kunst en SABK.

Volgende stappen

De bouw van het cultuurhuis is een investering waar het stadsbestuur niet licht over gaat. Het klopt dat de plannen al geruime tijd in opmaak zijn. Het voorontwerp is nu finaal goedgekeurd. Als stadsbestuur namen we onze verantwoordelijkheid om dit immens project doordacht voor te bereiden. Dat voorbereidend werk bestond onder andere al uit het aankopen van de grond, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) aanpassen en de sanering grondig onderzoeken. Na al deze stappen wordt er nu dus uitgekeken naar de uitvoeringsfase.

Onder voorbehoud van externe factoren zoals bijvoorbeeld de schaarste van grondstoffen die nu heerst, wordt de start van de werken gepland midden 2024. De bouw zal zo een 28 maanden duren, zodat het nieuwe cultuurhuis hopelijk in 2027 in gebruik wordt genomen. Het volledige plaatje wordt nu geraamd op 19 miljoen euro. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze totaalprijs sterk afhangt van de stijgende prijzen op alle vlakken zoals materialen en energie. Een adaptatie van de raming wordt dan verwerkt in de aanpassing van de meerjarenplanning in 2023, waarna het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.