Home  /  Natuur en milieu  /  Parken en groen  /  Pesticidenvrij groen

Pesticidenvrij groen


"Zonder is gezonder”

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat DDE, een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT, nu nog kan worden teruggevonden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen.

Daarom weren de Vlaamse gemeenten pesticiden uit het openbaar groen, en dit al sinds het pesticidendecreet van 2004. Samen met de Vlaamse Overheid doen we nu ook een oproep naar onze inwoners om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat is dan het alternatief? Heel wat nuttige tips vindt u op www.zonderisgezonder.be.

Het doel van de campagne "zonder is gezonder" is om mensen te sensibliseren om minder pesticiden te gebruiken en een selectieve inzamelactie van restanten en lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen te stimuleren via de bestaande selectieve inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA).