Home  /  Natuur en milieu  /  Landschapspark Vlaamse Ardennen

Landschapspark Vlaamse Ardennen


Samen naar een Landschapspark in de Vlaamse Ardennen

De Vlaamse Ardennen is zonder twijfel een van de mooiste landschappen van Vlaanderen: een kleinschalig, reliëfrijk landschap met bossen, kouters en graslanden doorweven met kleine landschapselementen. Het landschap is rijk aan natuur- en erfgoedwaarden. Je vindt er tal van bronnen, karaktervolle dorpjes, familiale landbouwbedrijven, water- en windmolens. Een walhalla voor fietsers en wandelaars.

Om de eigenheid van de Vlaamse Ardennen verder te kunnen versterken en tegelijkertijd een antwoord te bieden op de uitdagingen waar de regio voor staat (verdwijnen familiale landbouw, erosie, droogte, biodiversiteitsverlies…) dingen we mee naar de erkenning van de regio als ‘Landschapspark’. Dit zou ons in staat stellen om de Vlaamse Ardennen verder te ontwikkelen, met oog voor het verleden; maar vooral klaar voor de toekomst!

Samen met heel wat partners uit de regio werken we een kandidatuur uit. Zo organiseren we tal van workshops, de zogenaamde ‘Landschapsateliers’; brengen we de gemeentebesturen samen en gaan we dagdagelijks in dialoog met de verschillende streekholders van de Vlaamse Ardennen.

Op het eerste Landschapsatelier in juni 2022 gingen bijna 70 liefhebbers en deskundigen van de Vlaamse Ardennen op het gebied van toerisme, lokale ontwikkeling, landbouw, natuur, cultuur, erfgoed, … met elkaar in gesprek over de eigenheid van het gebied en de uitdagingen die aangepakt moeten worden. Tijdens het tweede Landschapsatelier in september 2022 werd een eerste visie en missie voor het Landschapspark voorgesteld aan diezelfde streekholders. Vanuit die visie worden de volgende weken en maanden concrete acties en doelen gekoppeld via verschillende werkgroepen. Op die manier ontstaat een concreet én gedragen actieprogramma waarmee we na goedkeuring onmiddellijk aan de slag kunnen in de Vlaamse Ardennen.

Herbronnen

De voorgestelde visie bestaat uit drie hoofdlijnen. De eerste doelstelling betreft aandacht voor het beschermen en opwaarderen van bronnen. Bijna overal staan die onder druk in de regio: vernietiging ervan door uitgraving, drainage of vertrappeling, verdroging, bebouwing en verharding waardoor minder water in de bodem kan insijpelen en de bronnen kan voeden.

Verweven

De tweede lijn gaat over het terug verbinden van landbouw en natuur. We willen op zoek gaan naar rendabele veeteelt op graslandcomplexen waar meer natuurlijke elementen aanwezig kunnen zijn. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap: we valoriseren de graslanden op de hellingen die in de huidige landbouwvoering aan waarde verliezen ten nadele van akkerbouw; we verbinden de natuurgehelen via stapstenen met elkaar; het landbouwgebied wordt opnieuw biodivers en de bewoner of bezoeker krijgt terug een waardevoller, meer aangekleed landschap dat in tijden van klimaatopwarming beter bestand is tegen extremen.

Opleven

Een derde lijn brengt terug leven in onze dorpen, wiens sociaal-economisch weefsel de laatste decennia sterk is afgebouwd. Zo zochten vele lokale ondernemers drukkere oorden op om een stabieler, zekerder inkomen te verwerven, of hielden er jammer genoeg mee op.

Tegelijkertijd en kruisend op die drie lijnen zijn de zorg voor erfgoed en toerisme: het opwaarderen en beter ontsluiten van natuur- en cultuurpatrimonium en de belevingswaarde van dat patrimonium en landschap voor bezoekers én bewoners verhogen.

Tegen mei 2023 moeten we een toekomstvisie en een actieprogramma klaar hebben. Via www.landschapsparkvlaamseardennen.be houden we jullie graag op de hoogte! Via een nieuwsbrief volg je alles op de voet en delen we leuke, interessante en bijzondere weetjes over de Vlaamse Ardennen.

foto-lsp-vlar-_-bart-heirweg-bMwdv1