Home  /  Natuur en milieu  /  Afval en composteren  /  Composteren  /  Leren composteren

Leren composteren


Wat is compost?

Compost is een waardevol product dat vaak nog te weinig bekend is bij een ruim publiek. De Vlaamse overheid levert nochtans inspanningen om hieraan te verhelpen. Het is dan ook erg belangrijk voor het afvalbeleid, omdat een groot gedeelte van de afvalberg bestaat uit composteerbaar materiaal dat wordt afgevoerd en via dure verwerkingsinstallaties wordt opgeruimd terwijl het eenvoudiger, goedkoper en nuttiger kan.

Waarom composteren?

Nergens ter wereld wordt meer gecomposteerd dan in Vlaanderen. Niet minder dan één Vlaming op drie doet aan thuiscomposteren. Er zijn hiervoor vele redenen.
Door thuis te composteren kan je vooreerst flink besparen op afvalkosten. Compost is bovendien een bron van humus, ideaal voor de moestuin én de siertuin (rozen, borders, hagen ...).
Tot slot is composteren helemaal niet moeilijk. Enkele eenvoudige regeltjes en een minimum aan aandacht volstaan om een compostvat of -bak probleemloos te laten functioneren. Hier op deze pagina's willen we verder ingaan op de principes van thuiscomposteren en de verschillende toepassingsmogelijkheden van compost.

Bron: Vlaco