Home  /  Mobiliteit en openbare werken  /  Zonaal snelheidsplan

Zonaal snelheidsplan


Op 25 september 2017 ging het zonaal snelheidsplan op Zottegems grondgebied in voege.

Op alle wegen is vanaf nu de snelheid van 50 km/uur van kracht, met uitzondering van:
  • (woon)erven, waar de snelheid 20 km/uur blijft
  • schoolomgevingen waar de snelheid 30 km/uur blijft
  • gewestwegen, waar sinds 1 januari 2017 de snelheid op 70 km/uur is ingesteld
  • N42, waar 90 km/uur de maximumsnelheid is
Deze nieuwe regels worden tevens aangeduid op grote informatieborden op de invalswegen van de stad, die duidelijk het snelheidsregime op ons grondgebied duidelijk stellen voor iedereen die Zottegem binnenrijdt. Op het grondgebied van Zottegem zelf, zullen nu enkel nog zoneborden te zien zijn. Het principe is eenvoudig: eens u een zonaal bord passeert, houd u de snelheid die erop aangegeven staat aan tot wanneer u een nieuw bord tegenkomt dat aangeeft dat u in een andere zone binnenrijdt met een andere maximum snelheid. Het wordt even aanpassen, maar met de verlaagde snelheid en de verschillende zones, wordt op termijn het autorijden in Zottegem een stuk duidelijker, maar ook en vooral een stuk veiliger voor alle weggebruikers.