Home  /  Natuur en milieu  /  Trage wegen

Trage wegen


Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit sinds een paar jaar al sterk de vraag om trage wegen – waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner.

Stad Zottegem werkte samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. De trage wegen in onze stad werden de voorbije jaren door een groep enthousiaste vrijwilligers in kaart gebracht. In overleg met alle betrokken partijen werden ze stuk voor stuk geanalyseerd en uiteindelijk samengevat in adviesnota’s en wenselijkheidskaarten die de basis zullen vormen voor een actieplan met het oog op het onderhoud, vlotte verbindingen en een duidelijke markering van deze wegen.
DTW

Tragewegenplan Zottegem is klaar!

De 4de en laatste fase, betreffende de trage wegen van de deelgemeenten Elene en Oombergen, werd op de gemeenteraad goedgekeurd.  Daarmee is het tragewegenplan van Stad Zottegem af. Uiteraard begint het echte werk  nu pas. De adviesnota’s en wenselijkheidskaarten dienen omgezet te worden in concrete actieplannen die op het terrein moeten worden uitgevoerd, zodat de voorstellen op het terrein zichtbaar worden en de trage wegen meer en meer hun nut kunnen hebben in functionele en recreatieve verplaatsingen in onze stad. Er zal ook werk gemaakt worden van diverse manier waarop we het uiteindelijke resultaat van dit werk aan de bevolking kunnen presenteren. Hieronder geven we graag nog eens een overzicht van het hele werkproces.

Fase 1

In een eerste fase werden in 2014-2015 jaar de trage wegen in beeld gebracht van de deelgemeenten Sint-Goriks-en Sint-Maria-Oudenhove. Dat resulteerde in een concreet actieplan, uitgewerkt in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dat unaniem werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november 2015. De eerste stappen richting uitvoering van het plan werden reeds gezet. Zo wordt nagegaan of er een mogelijkheid is de Doorschietweg in Sint-Maria-Oudenhove te verharden, zodat de kinderen van basisschool De Groene Poort makkelijker en vooral veiliger naar school kunnen, het hele jaar door.

Fase 2

Eind 2016 werd ook fase 2 afgerond. In 2015-2016 gebeurde de inventarisering van de trage wegen in het centrum, Leeuwergem, Erwetegem, Godveerdegem en Grotenberge. De resultaten van de inventarisatie werden verwerkt door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen tot wenselijkheidskaarten die uitvoerig werden geanalyseerd en besproken in de speciaal daartoe samengestelde werkgroep. Er werd gezocht naar een breed draagvlak voor de uiteindelijke bestemming van de wegen. De adviesnota en wenselijkheidskaarten werden goedgekeurd in de Gemeenteraad van december 2016. Ondertussen maken we plannen voor de uitvoering. Deze keer gaan we vooral projectmatig te werk. Waar mobiliteitsproblemen opduiken, is het tragewegenplan onze leidraad om te zoeken naar duurzame oplossingen.

Fase 3

Vorig jaar werden de trage wegen van Velzeke en Strijpen in kaart gebracht. Het afgewerkte tragewegenplan voor deze deelgemeenten werd goedgekeurd op de gemeenteraad van januari 2018.

Gezien het verrassend groot aantal vrijwilligers die vorig jaar tijd wilden vrijmaken voor de inventaris van de trage wegen, konden we ook al de trage wegen van fase 4 (Elene en Oombergen) inventariseren.

Fase 4

Het RLVA verwerkte begin dit jaar de verzamelde info van Elene en Oombergen en zorgde voor de opmaak van de evaluatiekaarten per deelgebied. Deze werden tot midden april ter beschikking gesteld zodat iedereen zijn mening kon geven.

Al die meningen werden verzameld en in mei besproken in de werkgroep trage wegen, bestaande uit vertegenwoordigers van alle belangengroepen (scholen, wandelclubs, stadsdiensten, landbouwers, aangelanden, inventariseerders, …). Daaruit vloeiden uiteindelijk ook voor deze 4de en laatste fase de adviesnota’s en wenselijkheidskaarten voort, die in juni werden goedgekeurd door het schepencollege en de gemeenteraad.