Home  /  Mobiliteit en openbare werken  /  Riolerings- en wegenwerken  /  Werken Welzijnstraat

Werken Welzijnstraat


Farys en de stad Zottegem willen de Welzijnstraat en een deel van de Lyceum- en Grotenbergestraat heraanleggen.
 
Het project situeert zich in de Welzijnstraat (tussen het Heilig Hartplein en de Grotenbergestraat), Lyceumstraat (over een lengte van 50 m vanaf de Welzijnstraat) en de Grotenbergestraat (deel tussen de Welzijn- en de Deinsbekestraat en de aantakking van de Deinsbekestraat en het kruispunt met de Broeder Mareslaan).
 
Binnen het projectgebied wordt een nieuwe regen- en afvalwater riolering aangelegd en wordt ook de wegenis volledig vernieuwd. Onder de wegenis wordt verstaan het rijweggedeelte, greppels, boordstenen, voetpaden en parkeerstroken. 
 
Op 8 februari 2022 vond de derde bewonersvergadering over deze werken plaats. Hieronder kan je de plannen van het goedgekeurde voorontwerp inkijken.