Vacature leraar beeldhouwen en ruimtelijke kunst

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is op zoek naar een tijdelijke leraar hogere graad beeldhouwen en ruimtelijke kunst.
Het gaat om een tijdelijke functie van 1 september 2018 tot 30 juni 2019 met een prestatie van 8/20.
 

Functiebeschrijving

 • Bijdragen tot de maximale ontplooiing van de leerlingen;
 • Het behalen van de doelstellingen zoals beschreven in de door de academie gehanteerde leerplannen;
 • Het realiseren van de specifieke doelstellingen zoals beschreven in het artistiek pedagogisch project van de academie.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs:
  - diploma hoger kunstonderwijs van de derde graad beeldhouwkunst
  - diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad beeldhouwen
  - diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad beeldhouwkunst
  - diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad monumentaal beeldhouwen
  - diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad monumentale beeldhouwkunst
  - diploma van meester in beeldende kunst vrije kunsten beeldhouwen
  - diploma van meester in beeldende kunst vrije kunsten beeldhouwkunst;
 • Geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben gekregen in dit ambt bij de inrichtende macht;
 • Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de EU;
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten;
 • Medische geschiktheid kunnen aantonen via een medisch attest afgeleverd door de huisarts;
 • Voldoen aan de taalvereisten;
 • Onberispelijk gedrag kunnen aantonen via een uittreksel uit het strafregister – model 2 dat maximum een jaar oud is;
 • Slagen voor de selectieprocedure.

Selectieprocedure

 • De selectie bestaat uit een interview en toetst de bekwaamheid en/of motivatie van de kandidaat voor de functie.
 • De selectieprocedure resulteert in een rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat.
 • De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.

Stuur het volledig ingevulde sollicitatieformulier uiterlijk op 1 augustus 2018 om 12 uur, tegen ontvangstbewijs, naar:
Stadsbestuur Zottegem
Dienst personeel & organisatie
Administratief Centrum Sanitary – 4 de verdiep
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

Of via e-mail naar vacature@zottegem.be met als onderwerp "KANDIDATUUR LEERKRACHT BEELDHOUWEN EN RUIMTELIJKE KUNST SABK"
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory