Home  /  Economie en werken  /  Werken in Zottegem  /  Werken voor stad Zottegem  /  Onthaalouders (Sui Generis statuut)

Onthaalouders (Sui Generis statuut)


Dienst Gezinsopvang Zottegem zoekt dringend onthaalouders (Sui Generis statuut)
We zijn dringend op zoek naar: 
 • 1 VT onthaalouder en 2 deeltijdse onthaalouders om samen aan de slag te gaan voor een bestaande groepsopvang.
 • 1 VT onthaalouder en 2 deeltijdse onthaalouders om samen te werken voor een op te starten groepsopvang.
 • 2 onthaalouders met voltijds engagement voor een op te starten groepsopvang in een beschikbaar pand in het centrum van Zottegem.
Aanbod
Zie brochure onderaan deze pagina

Interesse, meer info of solliciteren? 
Contacteer Lindsy Vierstraete, via email gezinsopvang@ocmw.zottegem.be

Profiel
 • Je gaat op een positieve, opbouwende manier om met alle baby's en peuters, ouders, collega’s en anderen;
 • Je observeert het gedrag van de baby/peuter, individueel en in groep, reflecteert hierover en stemt zijn handelen hierop af;
 • Je stimuleert elke baby/peuter in zijn ontwikkeling, gaat uit van zijn talenten en ondernemingszin;
 • Je ondersteunt de baby/peuter bij al zijn activiteiten;
 • Je stimuleert positieve contacten tussen baby’s en peuters onderling en stelt grenzen;
 • Je herkent de sociaal-emotionele behoeften van de baby/peuter en speelt hierop in;
 • Je zorgt voor een stimulerende, veilige, hygiënische en gezonde speelomgeving voor baby’s en peuters;
 • Je werkt samen met ouders en erkent hen als eerste opvoeder;
 • Je werkt samen met anderen in functie van de opvang van de baby/peuter;
 • Je werkt samen, geeft feedback en maakt afspraken;
 • Je reflecteert over de werking en draagt bij tot het verbeteren van de kinderopvang;
 • Je begeleidt de baby’s en peuters bij hun aankomst en afhaalmoment;
 • Je bereidt baby- en peutermaaltijden, organiseert en begeleidt eetmomenten;
 • Je organiseert rust- en bewegingsmomenten;
 • Je verzorgt de baby/peuter in functie van zijn behoeften;
Jobgerelateerde competenties
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
Persoonsgebonden competenties
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Omgaan met stress
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
Vereisten
 • Studies: BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar of gelijkwaardig door ervaring.
 • Werkervaring: minstens 2 jaar ervaring
 • Talenkennis: Nederlands (zeer goed)
 • Contract: zelfstandige activiteit, Voltijds, Dagwerk
Plaats tewerkstelling
DIENST VOOR ONTHAALOUDERS
Kloosterstraat 40
9620 ZOTTEGEM