Lesgevers sportkampen zomervakantie 2021 (Jobstudent of monitor)

Het stadsbestuur Zottegem gaat over tot de aanwerving van (m/v/x) Lesgevers sportkampen zomervakantie 2021
(Jobstudent of monitor)
 
Functie
Je staat in voor de opvang en begeleiding van de deelnemers aan de diverse sportkampen gedurende de tijd die voorafgaat aan en valt na de sportkampen.
 
Profiel
 • Enthousiast en met verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met kinderen;
 • Leiding nemen over een groep kinderen;
 • Aandachtig zijn voor de psychosociale aspecten van de kinderen;
 • Instaan voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten;
 • Instaan voor een hygiënische en veilige omgeving;
 • Geven en ontvangen van feedback naar belanghebbenden toe;
 • Oplossen van ad hoc problemen.
Voorwaarden
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • Je voldoet aan de bovenlokaal vastgestelde regelgeving om in aanmerking te komen voor een tewerkstelling als jobstudent of monitor.
Aanbod
Je ontvangt een brutoloon van 12,03 EUR. Indien je tewerkgesteld wordt als lesgever zal je prestaties leveren van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Je krijgt een vergoeding voor het woon/werkverkeer indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer en/of de fiets.
 
Interesse?
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met personeelsdienst via vacature@zottegem.be of op het telefoonnummer 09/364.64.74.
 
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 12 maart 2021 om 12.00 uur ’s middags door volgende documenten elektronisch te bezorgen aan vacature@zottegem.be met als onderwerp "kandidatuur lesgevers zomervakantie 2021”:
 • het volledig ingevuld sollicitatieformulier zoals beschikbaar op de website,
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat ten vroegste is afgeleverd op 1 februari 2021,
 • het attest student@work 475 uren,
Of
door volgende documenten tegen ontvangstbewijs te overhandigen aan Stadsbestuur Zottegem, dienst personeel & organisatie, Administratief Centrum Sanitary (4de verdieping), Gustaaf Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem:
 • het volledig ingevuld sollicitatieformulier zoals beschikbaar op de website,
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat ten vroegste is afgeleverd op 1 februari 2021,
 • het attest student@work 475 uren,
De kandidaturen die niet beantwoorden aan de gestelde voorwaarden worden niet aanvaard. De verantwoordelijkheid en het bewijs voor het volledig of tijdig indienen van de kandidatuur ligt bij de kandidaat.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht (identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je nu kandidaat en bouw mee aan het diverse Zottegem van morgen.
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory