Home  /  Economie en werken  /  Werken in Zottegem  /  Werken voor stad Zottegem  /  Jobstudent kinderbegeleider ZIBO

26 mei 2023

Jobstudent kinderbegeleider ZIBO


Functie

Je staat in voor de opvang en begeleiding van de kinderen (2,5 tot 12 jaar) ingeschreven in de buitenschoolse opvang ZIBO. Je bent verantwoordelijk voor een groep van 14 kinderen, waarbij je de activiteiten, vrij spel en de maaltijden begeleidt. Het ZIBO werkt met een team van 4 vaste kinderbegeleiders en een aantal jobstudenten.

Profiel

 • Enthousiast en met verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met kinderen;
 • Leiding nemen over een groep kinderen;
 • Aandachtig zijn voor de psychosociale aspecten van de kinderen;
 • Instaan voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten;
 • Instaan voor een hygiënische en veilige omgeving;
 • Geven en ontvangen van feedback naar belanghebbenden toe;
 • Oplossen van ad hoc problemen.

Voorwaarden

 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je voldoet aan de bovenlokaal vastgestelde regelgeving om in aanmerking te komen voor een tewerkstelling als jobstudent.
 • Je hebt op moment van indiensttreding de leeftijd van 18 jaar.

Kwalificatiebewijzen:

Je wordt aangesteld in salarisschaal IFIC 11 indien je één van volgende diploma’s bezit (zoals vastgelegd door Kind en Gezin in het ministerieel besluit van 23 mei 2014):

 • BSO 6de jaar of 7de jaar kinderzorg/leefgroepenwerking/internaatwerking;
 • TSO bijzondere jeugdzorg;
 • VSPW- opleiding kinderzorg;
 • VSPW jeugd- en gehandicaptenzorg;
 • TSO Sociale en Technische Wetenschappen;
 • Bachelor- en masterdiploma’s (een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het eerste en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid, van een van de volgende studierichtingen: Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of van een studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen;
 • Een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus;
 • Een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus.

Indien je geen van bovenvermelde diploma’s beschikt, word je tewerkgesteld op niveau IFIC 08.

Aanbod

Je ontvangt een brutoloon van 16,59 EUR (IFIC 11) of 15,07 EUR (IFIC 08). Indien je tewerkgesteld wordt in het ZIBO zal je volgens een flexibel uurrooster werken en prestaties leveren tussen 7u30 en 18u30 maximum 35u30min per week. Je ontvangt vooraf een planning hiervoor. Je krijgt een vergoeding voor het woon/werkverkeer indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer en/of de fiets.

Interesse?

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met personeelsdienst via vacature@zottegem.be of op het telefoonnummer 09364 64 74.

Solliciteren

Solliciteren kan door volgende documenten elektronisch te bezorgen aan vacature@zottegem.be met als onderwerp “kandidatuur kinderbegeleider ZIBO 2022” of fysiek/per post te bezorgen aan dienst “Personeel & Organisatie” (4de verdiep) - Administratief Centrum, Gustaaf Schockaertstraat 7 9620 Zottegem:

 • het volledig ingevuld sollicitatieformulier ZIBO 2023 zoals beschikbaar op de website,
 • een uittreksel uit het strafregister (= model 2) dat max. 3 maanden oud is, ingeval van ongunstige vermeldingen kan de kandidaat een schriftelijke toelichting geven;
 • indien je afgestudeerd bent een kopie van het bachelordiploma of masterdiploma OF indien je een opleiding master en/of bachelor volgt een kopie van het inschrijvingsbewijs universiteit en/of hogeschool;
 • een attest student@work (475 uren).

De kandidaturen die niet beantwoorden aan de gestelde voorwaarden worden niet aanvaard. De verantwoordelijkheid en het bewijs voor het volledig of tijdig indienen van de kandidatuur ligt bij de kandidaat.


Jouw talent is belangrijker dan je geslacht (identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je nu kandidaat en bouw mee aan het diverse Zottegem van morgen.