Kinderbegeleider ZIBO (halftijds, bepaalde duur)

3 weken geleden, 1 september 2021 om 8:57

OCMW Zottegem gaat over tot de aanwerving van (m/v/x) Kinderbegeleider ZIBO.
(halftijds contract bepaalde duur)
 
Functie
Je staat in voor de opvang en begeleiding van de kinderen (2,5 tot 12 jaar) ingeschreven in de buitenschoolse opvang ZIBO. Je bent verantwoordelijk voor een groep van 14 kinderen, waarbij je de activiteiten, vrij spel en de maaltijden begeleidt. Het ZIBO werkt met een team van 4 vaste kinderbegeleiders en een aantal jobstudenten.
 
Profiel
 • Enthousiast en met verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met kinderen;
 • Leiding nemen over een groep kinderen;
 • Aandachtig zijn voor de psychosociale aspecten van de kinderen;
 • Instaan voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten;
 • Instaan voor een hygiënische en veilige omgeving;
 • Geven en ontvangen van feedback naar belanghebbenden toe;
 • Oplossen van ad hoc problemen.
Voorwaarden
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • je voldoet aan de bovenlokaal vastgestelde regelgeving om in aanmerking te komen voor een tewerkstelling als jobstudent.
 • je hebt op moment van indiensttreding de leeftijd van 18 jaar.
 • je bent in het bezit van één van volgende kwalificatiebewijzen, zoals vastgelegd door Kind en Gezin: www.etaamb.be/nl/ministerieel-besluit-van-23-mei-2014_n2014036561.html
  • BSO 7de jaar kinderzorg/leefgroepenwerking/internaatwerking;
  • TSO bijzondere jeugdzorg;
  • VSPW- opleiding kinderzorg;
  • VSPW jeugd- en gehandicaptenzorg;
  • TSO Sociale en Technische Wetenschappen;
  • Bachelor- en masterdiploma’s (een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het eerste en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid, van een van de volgende studierichtingen: Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of van een studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen;
  • Een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus;
  • Een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus.
Aanbod
Een tijdelijke, deeltijdse job in een boeiende werkomgeving met een aantrekkelijk loon (bruto jaarsalaris van minimum € 23.590,55 en maximum € 43.176,80) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, terugbetaling woonwerk-verkeer (openbaar vervoer) of fietsvergoeding.
 
Interesse?
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst via vacature@zottegem.be of 09 364 64 75.
 
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met woensdag 29 september 2021 om 12.00 uur 's middags door volgende documenten ofwel elektronisch te bezorgen via vacature@zottegem.be ofwel via afgifte aan het onthaal van Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem, elke werkdag toegankelijk van 09u00 tot 12u00, t.a.v. dienst "Personeel & Organisatie”:
 • motivatiebrief;
 • cv;
 • kopie diploma;
 • recent uittreksel uit het strafregister (model 1 - niet ouder dan 3 maand).
 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht (identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je nu kandidaat en bouw mee aan het diverse Zottegem van morgen.
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory