,,,

Home  /  Economie en werken  /  Werken in Zottegem  /  Werken voor stad Zottegem  /  Jobstudent wzc Egmont weekends & vakanties

1 feb 2023

Jobstudent wzc Egmont weekends & vakanties


Functie

Je staat in voor kwalitatieve, warme zorg voor de bewoners van het woon en zorgcentrum. Je hebt een hart voor ouderenzorg en hebt zin om samen met het team de bewoners een optimale verzorging aan te bieden.

Profiel

 • Je volgt een opleiding in de zorgsector;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je hebt een hart voor ouderenzorg;
 • Je bent bereid om morgen en/of avond diensten te werken;
 • Je bent flexibel;
 • Instaan voor een hygiënische en veilige omgeving;

Voorwaarden

 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je voldoet aan de bovenlokaal vastgestelde regelgeving om in aanmerking te komen voor een tewerkstelling als jobstudent.
 • Je hebt op moment van indiensttreding de leeftijd van 18 jaar.

Kwalificatiebewijzen

Onder andere volgende diploma’s/studierichtingen komen in aanmerking:
 • 6de jaar verzorging
 • 7de jaar thuis- en bejaardenzorg
 • 1ste jaars verpleegkunde
 • 1ste jaars ergotherapeut
 • Geneeskundestudenten met ervaring zorg door stage

Aanbod

Indien je tewerkgesteld wordt als jobstudent in het Woonzorgcentrum zal je volgens een flexibel uurrooster werken en prestaties leveren voor max. 37uur30 per week. Indien je jonger bent dan 18 jaar, zal je niet worden ingepland op zondag.. Je ontvangt steeds tijdig vooraf jouw planning.. Je ontvangt een brutoloon op niveau van IFIC 8 of IFIC 11 (afhankelijk of je een visum bezit of niet), aangevuld met een vergoeding voor het woon/werkverkeer indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer of de fiets..

Interesse?

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met personeelsdienst via vacature@zottegem.be of op het telefoonnummer 09 364 64 74.

Solliciteren

Solliciteren kan door zo snel mogelijk volgende documenten elektronisch te bezorgen aan vacature@zottegem.be met als onderwerp “kandidatuur jobstudent WZC 2023” of fysiek/per post te bezorgen aan dienst “Personeel & Organisatie” (4de verdiep) - Administratief Centrum, Gustaaf Schockaertstraat 7 9620 Zottegem:
 • het volledig ingevuld sollicitatieformulier jobstudent WZC 2023 zoals beschikbaar op de website,
 • een uittreksel uit het strafregister (= model 2) dat max. 3 maanden oud is, ingeval van ongunstige vermeldingen kan de kandidaat een schriftelijke toelichting geven;
 • een kopie van je hoogst behaalde diploma of inschrijvingsbewijs van je huidige studierichting - zie “Kwalificatiebewijzen”.
 • een attest student@work (600 uren max.).

De kandidaturen die niet beantwoorden aan de gestelde voorwaarden worden niet aanvaard. De verantwoordelijkheid en het bewijs voor het volledig indienen van de kandidatuur ligt bij de kandidaat.

Het kort selectiegesprekje wordt georganiseerd in functie van jouw beschikbaarheid.

download het sollicitatieformulier

lees het vacaturebericht


Jouw talent is belangrijker dan je geslacht (identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je nu kandidaat en bouw mee aan het diverse Zottegem van morgen.

 
,,,