Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Verkiezingen

Verkiezingen


Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

  • Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  • Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  • Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  • gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
  • U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats op zondag 9 juni 2024 (Europees, federaal en regionaal) en op zondag 13 oktober (provincie en gemeente).

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

U moet stemmen in de gemeente waar u ten laatste op 1 augustus 2018 bent gedomicilieerd. Die gemeente moet uw oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als u na 1 augustus bent verhuisd, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar uw vorige adres.

Wat meebrengen

  • Oproepingsbrief
  •  Identiteitskaart

U hebt uw oproepingsbrief niet ontvangen?

Hebt u 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking. U kunt er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het gemeentebestuur.
U hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Volmacht

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kunt u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

 Het volmachtformulier kunt u terugvinden onder Aanvragen.