Uw identiteit

Elektronische identiteitskaart

Uw identiteitskaart is het bewijs dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet u ze altijd bij hebben.

Kids-ID

Ouders kunnen voor hun kind met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar een identiteitsdocument aanvragen.

Verlies of diefstal

Wat te doen bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart? En hoe controleert u als handelaar de echtheid van een kaart?

Wijziging van beroepsactiviteit

In het bevolkingsregister staat uw beroep vermeld. Voor beschermde beroepen, zoals bv. advocaat, moet u een officieel document voorleggen.

Wijziging van naam

Onder bepaalde uitzonderlijke voorwaarden kunt u uw familienaam en/of voornaam laten wijzigen. Ook een schrijffout kunt u laten rechtzetten.