Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel uit het strafregister


Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere "getuigschrift van goed zedelijk gedrag".

Er zijn drie modellen:
  • Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 2 (art; 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren of voor een job waar u in contact komt met minderjarigen zoals een functie in het onderwijs, vrijwilliger in een jeugdbeweging, … De politie kijkt dit model eerst na, u kunt het dus niet onmiddellijk verkrijgen. Vraag dit attest dus tijdig aan!
  • Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Hoe aanvragen?

U kunt een uittreksel uit het strafregister aanvragen:

  • elektronisch via ons elektronisch loket: u vraagt het uittreksel online aan en u krijgt in uw mailbox (indien het gaat over een model 2 kan het tot een week duren omdat hiervoor nog een bijkomende controle moet gebeuren door te politie).
  • na afspraak aan het loket: u vraagt het uittreksel uit het strafregister persoonlijk aan. Neem uw identiteitskaart mee en de medewerker maakt direct uw uittreksel op. Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren (indien het gaat over een model 2 kan het tot een week duren omdat hiervoor nog een bijkomende controle moet gebeuren door de politie).

U kunt een uittreksel uit het strafregister ook vragen voor:
  • een andere inwoner, mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had, enkel en alleen als u bloedverwant bent van de overledene.


Strafregister

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 65 34
strafregister@zottegem.be

  • Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
  • Woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
  • Donderdagavond van 17 tot 19.30 uur