Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Overlijden

Overlijden


Crematie

Welke administratieve stappen moet u ondernemen bij een crematie? En kunt u zelf beslissen of u al dan niet gecremeerd wil worden?

Erfrechtverklaring

De erfrechtverklaring bevat de erfgenamen van de overledene en wordt gebruikt om sommen geld af te halen tot 750 euro.

Euthanasie

Aan het uitvoeren van euthanasie zijn, naast een schriftelijke wilsverklaring, heel wat vormelijke vereisten verbonden.

Laatste wilsbeschikking

U bepaalt zelf wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking.

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Het is dan ook belangrijk daar nu al over na te denken en u te registreren als donor.

Overlijdensaangifte

Elk overlijden op het grondgebied van de stad Zottegem moet worden aangegeven bij de dienst burgerlijke stand.