Gratis verzekering voor vrijwilligers

Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.
Het stadsbestuur van Zottegem biedt sinds deze zomer een gratis verzekering voor de vrijwilligers van Zottegemse verenigingen aan. De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

Het stadsbestuur heeft hiervoor ingetekend op een collectieve polis die aangeboden wordt door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, gefinancierd wordt door de Nationale Loterij en uitgevoerd via Belfius Verzekeringen België.

De meeste verenigingen en organisaties, vooral de grotere, zijn tegenwoordig voldoende verzekerd tijdens hun activiteiten. De recente vrijwilligerswet legt hen ook een verzekeringsplicht op. Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet. Ze kan echter ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers.

Bij kleinere initiatieven zoals een wijkcomité, een oudervereniging, een jeugd- of volwassenenvereniging is men niet verplicht een jaarverzekering af te sluiten. Deze vrijwilligers zijn doorgaans minder goed of zelfs niet verzekerd.  Nochtans kunnen ook zij schade lijden of veroorzaken tijdens hun vrijwilligersactiviteiten. Deze gratis verzekering is dus in eerste instantie bedoeld voor kleine of tijdelijke organisaties en eenmalige initiatieven.

Concreet kunnen organisaties in 2007 nog maximum 100 gratis vrijwilligersdagen aanvragen bij onze stad. Een vrijwilligersdag betekent de verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Hoe verzekeren?

Vul het formulier (zie bijlage) in en bezorg het aan de contactpersoon van onze stad. Op die manier dien je de aanvraag in tot erkenning en dus verzekeren van  je activiteit. De beslissing vanwege de provincie wordt meegedeeld via een attest. Dit attest bevat een erkenningsnummer en het aantal toegekende vrijwilligersdagen.
Uiterlijk 3 werkdagen voor de activiteit van start gaat, deel je aan  de verzekeringsmaatschappij Belfius het exact aantal vrijwilligersdagen mee. Het formulier om dit te doen (toetredingsformulier) of het formulier om een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Belfius Verzekeringen België (link onderaan deze pagina).

Contactgegevens

Diemer Reyns, verzekeringen
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Telefoon: 09 364 64 76
E-mail: diemer.reyns@zottegem.be
 
Print...