Update 4 juni 2015

Hoogstraat:
 • Na de braderie starten de werken in de Hoogstraat vanaf de Markt tot Firmin Bogaertstraat
Zavel:  
 • Verwijderen openbare verlichting op Zavel (van Zavel tot Hoogstraat) 
 • Uitvoeren van fundering, riolering en plaatsen greppels voorkant kerk.
 • Aanleg Kandela en klinkers voor de kerk
 • Uitbraak verharding Zavel tot aan Hoogstraat
 • Plaatsen van grondspots rond kerk
Markt:
 • Plaatsen van grondspots aan stadhuis
Stationsstraat:
 • Aanduiden parkeerplaatsen
 • Plaatsen parkeermeters
Stationsplein:  
 • Aanduiden parkeerplaatsen    
 • Plaatsen van blindegeleidetegels
 • Plaatsen parkeermeters
                             
Vanaf 26 mei starten de werken voor de kerk op de Zavel. Hierdoor zal er gedurende 3 weken geen toegang mogelijk zijn tot de kerk.
 
Aansluitend op de graafwerken voor de kerk, zal de aannemer (vermoedelijk begin juni) starten met het wegbreken van de verharding in de Zavel en dit van aan het plein tot aan de Hoogstraat.
 
Voor het bouwverlof wordt er naar gestreefd om de wegverharding ook nog in de Hoogstraat (van Markt tot Firmin Bogaertstraat) uit te breken en fundering aan te brengen.

Wegens stabiliteitsproblemen met de kerk zijn de werken aan de crypte tijdelijk uitgesteld. De werken ter hoogte van de crypte zullen uitgevoerd worden nadat de nodige stabiliteitswerken uitgevoerd zijn.
 
Print...