Update 23 september 2015

Ter hoogte van Crypte:
  • Starten met uitvoeren bekisting en wapening voor de wanden van de bezoekersruimte
Hoogstraat:
Van Markt tot Firmin Bogaertstraat:
  • Aanpassingswerken aan keldergaten
  • Plaatsen klinkerverharding
Van Firmin Bogaertstraat tot Wolvenstraat:
  • Uitvoeren van rioleringswerken en plaatsen van kolken
  • Uitvoeren van greppels
  • Aanpassingswerken aan keldergaten

 
Print...