Update 21 mei 2015

Zavel:  
 • Afwerken fundering, riolering en plaatsen greppels achterkant kerk.
 • Verder plaatsen klinkerverharding
 • Starten met opbreken verharding voorkant kerk
 • Uitvoeren van funderingslaag
 • Rioleringswerken en greppels
 • Aanleg Kandela voor de kerk
Markt:
 • Plaatsen OV-palen
Stationsstraat:
 • Aanduiden parkeerplaatsen
 • Plaatsen parkeermeters
 • Plaatsen van de boomroosters
Stationsplein: 
 • Aanduiden parkeerplaatsen
 • Plaatsen parkeermeters
 • Plaatsen van de boomroosters
 • Monteren van de grondspots in de boomroosters
Vanaf 26 mei starten de werken voor de kerk op de Zavel. Hierdoor zal er tijdelijk geen toegang zijn tot de kerk.
Aansluitend op de graafwerken voor de kerk, zal de aannemer (vermoedelijk begin juni) starten met de wegbreken van de verharding in de Zavel en dit van aan het plein tot aan de Hoogstraat.
Voor het bouwverlof wordt er naar gestreefd om de wegverharding ook nog in de Hoogstraat (van Markt tot Firmin Bogaertstraat) uit te breken en fundering aan te brengen.

Wegens stabiliteitsproblemen met de kerk zijn de werken aan de crypte tijdelijk uitgesteld. De werken ter hoogte van de crypte zullen uitgevoerd worden nadat de nodige stabiliteitswerken uitgevoerd zijn.

 
Print...