Update 16 september 2015

Ter hoogte van Crypte:
 • Betonneren  voor vloerplaat bezoekersruimte
 • Starten met voorbereidingswerken voor realiseren van wanden bezoekerspaviljoen
Hoogstraat:
 • Van Markt tot Firmin Bogaertstraat:
  • Uitvoeren van greppels
  • Aanpassingswerken aan keldergaten
  • Starten met plaatsen klinkerverharding
 • Van Firmin Bogaertstraat tot Wolvenstraat:
  • Uitvoeren van rioleringswerken en plaatsen van kolken
  • Uitvoeren van greppels
Stationsplein:
 • plaatsen van vaste paaltjes en blinde geleide nagels

 
Print...