Update 11 11 2016

Werken stadskernrenovatie starten op 7 november

Zoals als eerder gecommuniceerd, zal de firma Wannijn uit Kluisbergen de stadskernrenovatie afwerken.  Er werd een vrij strikte timing opgesteld en de werken worden gefaseerd uitgevoerd zodat de al geplande activiteiten, zoals de Sinterklaasparade en de Kerstmarkt zullen kunnen doorgaan. Er wordt maximaal naar gestreefd om de werken uit te voeren met een minimale hinder voor de bewoners, de handelaars en de centrumbezoekers. Tijdens het invoegen van de klinkers zal er per fase wel parkeerverbod voorzien worden. Alleen voor de werken na de carnavalperiode is er een meer ingrijpende verkeersregeling nodig.

De meeste werken worden gepland van 7 november tot 23 december.

Verspreid over deze periode worden een aantal kleinere werken uitgevoerd, die geen enkele hinder zullen veroorzaken en niet dag-op-dag zijn ingepland. Het gaat onder meer om het plaatsen van ontbrekende signalisatieborden en palen, het snoeien van bomen, het bijvullen van de roosters onder de bomen met argex; het vervangen van  afgebroken markeernagels op het Stationsplein, het inwerken van de tegels ‘gehandicaptenparking’, het voorzien van een bijkomende parkeerplaats op het Stationsplein; het plaatsen en vervangen van aangereden fietsbeugels en paaltjes, het vergulden van de letters op het Egmontstandbeeld, het herstellen van de houten zitting van de bank op de Zavel en het aanbrengen van strips onder de losse bankelementen.

Tegelijk wordt er gefaseerd gestart met het plaatselijk vervangen van kapotte klinkers en met het invoegen van de klinkers.
We lijsten hieronder op.

Fase 1: Zavel

Er wordt gestart met het plaatselijke herstel van de klinkers op de Zavel. Dit gaat over een zeer beperkt aantal. Tegelijk worden alle klinkers opgevoegd.
 
Voorziene werkdagen: +/- 5 werkdagen
Voorziene startdatum: 7 november   

Fase 2: Markt

Daarna gaan de werken door op de Markt. Hier worden de kapotte klinkers vervangen en alles opnieuw wordt ingevoegd.
 
De werken op de Markt zullen klaar zijn tegen 21 november, dag wanneer de kerstboom wordt geplaatst. Tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt wordt er op de Zavel of de Markt niet gewerkt.
Voorziene werkdagen: +/- 5 werkdagen
Voorziene startdatum: 14 november

Fase 3: Stationsplein

De kapotte klinkers op het Stationsplein worden hersteldop Stationsplein en op rijweggedeelte en voor het stationsgebouw worden de klinkers ingevoegd.  De strook ter hoogte van de terrassen van ligt er nog goed bij; hier zal worden bekeken of en waar het invoegen echt nodig is.
 
 
 
Voorziene werkdagen: +/- 4 werkdagen
Voorziene startdatum: 21 november

Fase 4: Hoogstraat

In de Hoogstraat dienen maar plaatselijk klinkers vervangen te worden. De Hoogstraat wordt wel volledig opnieuw ingevoegd. Hiervoor zal de straat wel beperkt worden afgesloten. Dit moet toelaten sneller te werken.
 
 
Deel 1: Hoogstraat: Markt tot Firmin Bogaertstraat:
  • Voorziene werkdagen: +/- 2 werkdagen
  • Voorziene startdatum: 28 november
  • Voorziene afsluiting van de straat: 28 en 29 november
Deel 2: Hoogstraat: Firmin Bogaertstraat tot Wolvenstraat
  • Voorziene werkdagen: +/- 3 werkdagen
  • Voorziene startdatum: 30 november
  • Voorziene afsluiting van de straat: 30 november tot 2 december

Werken na carnaval

Om zowel de Stationsstraat als de verkeersstrook op de Markt aan te pakken én de bijkomende rotondes aan te leggen, zijn iets ingrijpender verkeersmaatregel nodig. We lijsten op.

Fase 5: Stationsstraat doorgang Markt

Hier worden plaatselijk gebroken klinkers vervangen. De Stationsstraat wordt volledig opnieuw ingevoegd. Gelijktijdig zal ook de strook voor doorgaand verkeer op de Markt hersteld en ingevoegd worden.

 
 Hierbij zullen de Stationsstraat en doorgang naar de Hoogstraat afgesloten worden.

Tegelijk wordt er ter hoogte van de Nieuwstraat en de Hoogstraat een rotonde in Kandela aangelegd.
 
 
 
In overleg met de politie zal bekeken worden of de verkeerscirculatie in de Hoogstraat kan worden aangepast. Het verkeer vanuit de Firmin Bogaertstraat zou zowel links laten mogen rijden naar de Zavel en de Trapstraat als rechts richting Wolvenstraat.

Fase 6: Heldenlaan en Markt

Het vervangen van gebroken klinkers en het opvoegen ervan zal gebeuren terwijl beide doorgangen af gesloten zijn voor het uitharden van de rotondes. Deze werken zullen maar enkele dagen duren. Tijdens die werken wordt de  Arthur Scheirisstraat opengesteld voor doorgaand verkeer richting Heldenlaan.
Ter hoogte van het Heldenmonument wordt er, zoals tijdens de vorige werken op deze locatie, een doorgang voorzien.

Voorziene werkdagen voor fase 5 en 6: +/- 25 werkdagen
Voorziene startdatum: 16 januari

Tot slot. De afwerking van de crypte is voorzien om op te starten januari, indien de nodige Kandela hiervoor in het bezit is van de stad. Het stadsbestuur is zich bewust van de tijdelijke hinder, maar alles wordt er aan gedaan om deze tot het strikte minimum te beperken.

 
Print...