Update 10 juli 2015

Hoogstraat:
  • Uitbraak wegverharding en fundering tot op kruispunt met Zavel
  • Uitvoeren van fundering en rioleringswerken
Zavel:
  • Plaatsen van klinkerverharding
Stationsplein en Stationsstraat:
  • Afwerken van zitbanken                     
Op 17/07 start voor de aannemer het bouwverlof en zal er niet gewerkt worden. Op 10 augustus worden de werken terug aangevat.
Dan start de aannemer met:
  • Funderings- en graafwerken ter hoogte van de crypte
  • Onder metselen en betonneren van fundering kerk
  • Verdere uitbraak van verharding in Hoogstraat tot Firm. Bogaertstraat
  • Plaatsen van klinkers in eerste deel Hoogstraat van Markt tot Zavel


 
Print...