Update 05 07 2016

Op dinsdag 5 juli heeft de gemeenteraad op een bijkomende zitting het bestek goedgekeurd van de voltooiing en herstel van de aanleg van de stadskern.

Nu kunnen we dus deze aanbesteding in de markt zetten en kunnen ondernemers inschrijven om deze werken uit te voeren . Het gaat hier over een werk dat geraamd wordt op 254.000 euro. Deze middelen worden gefinancierd met het deel van het voorziene budget dat nog niet is opgebruikt en voor een gedeelte met de waarborg die we recupereren na de faling van de aannemer Petillion.

De werken zullen verlopen in 5 fases precies om de hinder tot een minimum te beperken zowel voor de winkeliers als voor de bezoekers.
Alle winkels zullen uiteraard altijd bereikbaar zijn . Gedurende beperkte periodes kan het verkeer tijdelijk op bepaalde plaatsen van de stadskern omgeleid moeten worden .

Er zullen twee nieuw cirkels worden aangelegd, de kapotte klinkers worden vervangen , de crypte wordt afgewerkt, er worden uitschuifbare paaltjes bijgeplaatst, bepaalde sleutelmonden worden hersteld en bovenal de volledige oppervlakte wordt helemaal en volledig ingezand op te beletten dat klinkers blijven losliggen en daardoor stuk gaan .
Na deze werken die in totaal 60 werkdagen zullen duren ( gespreid over de 5 fases) moeten de werken zijn afgerond zoals voorgeschreven door het initieel lastenboek en moeten alle gebreken hersteld zijn.

 
Print...