Technische dienst

Contactgegevens

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Ann Vanderpoorten, ingenieur
Telefoon: 09 364 64 91
E-mail: ann.vanderpoorten@zottegem.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur

Diensten

 • wegwerkzaarnheden, riolering, rooilijnplannen, grondinnemingen, onteigeningen, openbare verlichting, laagspanningsnet, drinkwatervoorziening
 • aansluitingen op het openbaar rioolnet, defecten aan waterleidingsnet en lampen van de openbare verlichting
 • stedelijk patrimonium: nieuwbouw, verbouwing, renovatie en onderhoud
 • uitbreidingen, aanpassingen en nieuwe aansluitingen op het drinkwaterleidingsnet
 • uitbreidingen van de openbare verlichting
 • inzage en inlichtingen van de kadastrale plannen, atlas der buurtwegen en waterlopen
 • afschaffen en verplaatsen van voetwegen
 • begravingen, toezicht en onderhoud op de stedelijke begraafplaatsen
 • stedelijke parken, plantsoenen, bossen: aanplantingen en onderhoud
 • openbare onderzoeken met inzage van dossiers en klachten
 • herstellen van schade aan de openbare wegen
 • ruimen van grachten en waterlopen
 • vergunningen lichtreclames en uithangborden
 • verdelging van schadelijke dieren (ratten) op het openbaar domein
 • land- tuin- en bosbouw: tellingen, cultuurschade met premies
 • ruilverkaveling