Subsidies sportverenigingen

Financiële ondersteuning sportverenigingen

Clubs die willen genieten van subsidies dienen jaarlijks een erkenningsdossier in te dienen. Enkel door de gemeente erkende sportverenigingen komen immers in aanmerking voor subsidiëring. Dit dossier moet voor 16 september aan de sportdienst worden bezorgd.  
 
In de loop van de maand oktober zal de bekendmaking van de erkenning plaatsvinden. Sportverenigingen die erkend worden, kunnen vervolgens een aanvraag tot subsidies in dienen. Het subsidiedossier dient voor 18 november te worden ingediend.  
 
De uitbetaling van de subsidies gebeurt tenslotte in de loop van de maand december. De benodigde documenten kunnen digitaal aangevraagd worden via de sportdienst. Voor inlichtingen en vragen kan u zich steeds wenden tot de sportdienst.
 
Sportverenigingen met jeugdwerking kunnen via het impulssubsidiedossier bijkomende middelen ontvangen.
Neem de dossiers grondig door en zet in op kwaliteit bij de begeleiding van jonge sporters.
 

Print...