Missie en doelstellingen

Missie

Een lokaal Sport-Voor-Allen-Beleid voeren om zoveel mogelijk Zottegemnaren en mensen uit de omliggende gemeenten in kwalitatieve omstandigheden zo regelmatig mogelijk te laten sporten en dit ter bevordering van een sociale, avontuurlijke en gezonde levensstijl.

Doelstellingen

De sportdienst is verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur van de stedelijke sportinfrastructuur, de uitwerking van sportpromotionele activiteiten, de opvolging en uitvoering van het sportbeleidsplan 2008 – 2013, de opvolging en verwerking van subsidiedossiers van de sportclubs, de verwerking van aanvragen met betrekking tot wieler- en joggingwedstrijden, de organisatie van sportklassen, schoolsportdagen, zwemlessen, sportkampen (in de schoolvakanties), speel- en sportacademies,…

Daarnaast organiseert de sportdienst jaarlijks, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, de sportdag voor het gemeentepersoneel, de regiotour, de sportavond, bijscholingen en opleidingen,…

Tot slot fungeert de sportdienst ook als kenniscentrum over alle zaken die met sport gerelateerd zijn.                
 

 

Print...