Sport voor mensen met een psychische beperking

Het project ‘Sport als reïntegratiemiddel voor personen met een psychische beperking heeft de voorbije maanden verschillende clubs uit de regio gecontacteerd met de vraag of zij bereid zijn binnen de clubwerking sport voor personen met een psychische beperking meer toegankelijk te maken.

Concreet werd gevraagd of zij bereid zijn binnen de clubwerking een contactpersoon aan te stellen die de taak op zich neemt om:
  • vragen rond vervoer, materieel, lidgeld,… door te nemen met de sporter
  • er voor te zorgen dat de sporter aan bod komt tijdens de trainingen
  • de aanwezige sporters te bevragen
De lijst met sportclubs (+ contactpersoon) uit de regio Zuidoost – Vlaanderen die dit binnen hun werking haalbaar achten, kan u downloaden onder documenten.

Clubs die nog niet in de lijst zijn opgenomen en ook werken met een dergelijke contactpersoon of clubs die wensen te participeren in dit project mogen steeds hun gegevens mailen naar ivandenberghe@pzsfz.be.