Sitemap

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse De stadDe stad
Collapse BestuurBestuur
College van burgemeester en schepenen
Gemeenteraadsleden
Politieke Partijen
Adviesraden
Verkiezingsuitslagen
Collapse PublicatiesPublicaties
Collapse CollegeCollege
Notulen college
Collapse GemeenteraadGemeenteraad
Agenda gemeenteraad
Notulen gemeenteraad
Algemene uittreksels
Collapse OCMW-raadOCMW-raad
Agenda OCMW-raad
Collapse BeleidsplannenBeleidsplannen
Financieel meerjarenplan 2014 - 2019
Beleidsverklaring 2013-2018
Collapse ReglementenReglementen
Algemene reglementen
Aanvullende politiereglementen
Tijdelijke politiereglementen
Aanvullende verkeersreglementen
Gemeentelijke administratieve sancties
Belastingreglementen
Collapse InfobladInfoblad
2016 - Nummer 3
2015 - Nummer 2
2015 - Nummer 4
2016 - Nummer 1
2016 - Nummer 2
2015 - Nummer 1
2015 - Nummer 3
2014 - Nummer 4
2014 - Nummer 3
2014 - Nummer 2
2014 - Nummer 1
2013 - Nummer 4
2013 - Nummer 3
2013 - Nummer 2
2013 - Nummer 1
2016 - Nummer 4
2017 - nummer 1
2017 - Nummer 2
Collapse Openbare onderzoekenOpenbare onderzoeken
Stedenbouwkundige vergunningen
Milieuvergunningen
Gedeeltelijk afschaffen van voet- en buurtweg te Godveerdegem
Rooilijn- en onteigeningsplan Leeuwerikstraat
voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen
Adviesraden
Collapse CovenantenCovenanten
Golazo - Ronde Van Vlaanderen.pdf
Collapse InfrastructuurwerkenInfrastructuurwerken
06 06 2017 - Herinrichten van de schoolomgeving langs de Sint-Andriessteenweg
Collapse SecretariaatSecretariaat
Notulen college
Agenda gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad
Aanvraag terras
Gebruik stedelijke ontmoetingscentra
Aanvraag drankvergunning bij opening horecazaak
Exploitatie taxidienst en verhuur voertuigen
Aanvraag signalisatievergunning
Personeel en organisatie
Nieuws
Collapse FormulierenFormulieren
Ruimtelijke Ordening
Burgerzaken
Secretariaat
Sportdienst
Cultuur
Milieu
Verzekeringen
Financiën
Mobiliteit en verkeer
Stedelijk magazijn
OCMW
Veiligheid
Collapse Elektronisch LoketElektronisch Loket
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Ik wil mijn adres wijzigen
Ik wil mijn beroep wijzigen
Ik wil een verklaring afleggen inzake afstand van mijn organen
Ik wil mijn laatste wilsbeschikking vastleggen
Ik wil wettelijk gaan samenwonen
Ik wil een uittreksel bekomen
Collapse FinanciënFinanciën
Ik wil mijn ontvangen voorstel van aangifte van bedrijf wijzigen
Ik wil aangifte doen van een nieuw bedrijf
Ik wil mijn ontvangen voorstel van aangifte tweede verblijf wijzigen
Ik wil aangifte doen van mijn tweede verblijf
Ik wil een nieuwe handelszaak starten
Ik wil mijn handelszaak stopzetten
Ik heb een eigendom verkocht
Ik wil een aangifte doen voor het verspreiden van reclamedrukwerk
Collapse Leven & welzijn Leven & welzijn
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Collapse Burgerlijke stand Burgerlijke stand
Geboorte
Huwelijk
Echtscheiding
Overlijden
Euthanasie
Naamgeving
Uittreksels - akten
Nationaliteit
Naturalisatie
Collapse BevolkingBevolking
Adreswijzigingen
Adresopzoekingen
Huisnummering
Attesten
Eensluidend verklaren van afschriften
Beroepsactiviteit
Militie
Slachtingsaangifte
Laatste wilsbeschikking
Orgaantransplantatie
Wettigen van de handtekening
Samenlevingscontracten
Collapse Rijbewijzen - strafregisterRijbewijzen - strafregister
Strafregister
Aflevering rijbewijs
Wat is het nieuwe rijbewijs?
Collapse IdentiteitspapierenIdentiteitspapieren
Elektronische identiteitskaart
Verlies identiteitskaart
Identiteitsbewijs voor kinderen
Reispassen
Collapse VreemdelingenzakenVreemdelingenzaken
Verblijfsvergunning
Collapse VerkiezingenVerkiezingen
Volmachtformulier
Erfrechtverklaring
Pro Deo
Inenting tegen Polio
Bevolkingsgegevens
Collapse Burenbemiddeling Burenbemiddeling
Stad Zottegem zoekt vrijwilligers om te bemiddelen tussen buren
Collapse OCMWOCMW
OCMW-raadsleden
Administratie
Klachten
Collapse Woonzorgcampus EgmontWoonzorgcampus Egmont
Lokaal dienstencentrum Egmont
Dagverzorgingscentrum Egmont
Woonzorgcentrum Egmont
Restaurant Chez Marnic
Collapse Sociaal Huis ZottegemSociaal Huis Zottegem
Contactpersonen
Collapse DienstverleningDienstverlening
Financiële hulpverlening
Thuiszorg
Kinderen
Wonen en energie
Sociale tewerkstelling
Administratieve hulp
Pensioenen
PISAD
Huis van het kind
Collapse Dienst veiligheidDienst veiligheid
Beveilig uw woning!
Collapse Hulpverlening Hulpverlening
Politie Zottegem
Brandweer Zottegem
Wachtdienst Huisartsen Zottegem
Wachtdienst Apothekers Zottegem
Collapse Stedelijk onderwijs Stedelijk onderwijs
Stedelijk basisonderwijs
SAMWD
SABK
Collapse Ruimte & OmgevingRuimte & Omgeving
Collapse GroendienstGroendienst
Landschapsbeheerplan domein Breivelde
Landschapsbeheerplan Paddestraat
Vellen van bomen
Afstand van beplantingen
Landbouw
Collapse MilieuMilieu
Collapse AFVALAFVAL
ILvA
Afvalkalender
Asbest
Composteren
Containerpark
Kringwinkel Vlaamse Ardennen
Biobakjes, compostvaten en GFT containers
ANTI-RECLAMESTICKERS
De Sanitary: "beloning voor afvalarme evenementen"
Collapse NatuurNatuur
Code voor goede natuurpraktijk
Planten van streekeigen soorten
Pesticidenvrij
Verdelging ongedierte
subsidie onderhoud/aanplant kleine landschapselementen
Boomplantactie RLVA
sterilisatiecampagne zwerfkatten
Collapse WaterWater
Afvalwaterbeleid
Waterloket Vlaanderen
Overwelven van baangrachten
Erosiebestrijding in Zottegem
Putwateranalyse
subsidie hemelwater en individuele afvalwaterzuivering
Collapse DuurzaamheidDuurzaamheid
Duurzaam bouwen
Duurzaam ontwikkelen
Lesmateriaal scholen
Collapse ECO-ProductenECO-Producten
FSC- en/of PEFC-hout
Textielophalingen in Zottegem
Autovrije zondag op 24 september wordt een volkfeest!
subsidies
Collapse Mobiliteit en verkeerMobiliteit en verkeer
Mobiliteitsplan
Speelstraten
Alles over De Lijn in Zottegem
Trage Wegen
Woonerf in Zottegem
Parkeren in Zottegem
Parkeerbeheer
Collapse Ruimtelijke ordeningRuimtelijke ordening
Retributies betreffende de afgifte van administratieve stukken
Verordening inzake parkeerplaatsen
Collapse HuisvestingHuisvesting
Reglement leegstand
Beschikbare informatie
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zottegem
Signalisatievergunning
Stedelijk magazijn
Collapse Technische dienstTechnische dienst
Begraafplaatsen
Defecte straatlampen
Stadskernrenovatie
Collapse WonenWonen
Affiches te huur
Sociaal verhuurkantoor
Sociale huisvestingsmaatschappij
Woonplan Zottegem
Collapse Cultuur & Vrije tijd Cultuur & Vrije tijd
Collapse Cultuur & feestelijkhedenCultuur & feestelijkheden
Cultuurraad
Buurtfeesten
Subsidies jubilerende vereniging
Muziek tijdens privéfeesten
Collapse ToerismeToerisme
Verblijfsmogelijkheden
Collapse Wandelingen Wandelingen
Godveerdegempad
Breiveldepad
Fosttreinpad
Traveinsbeekpad
Velzekepad
Centrumwandeling
Struikroverspad
Jan De Lichtepad
Waterkersgrachtenroute
Mijnwerkerspad
De Kleine Loire
MyTour App
Gastvrije land- en tuinbouw Zottegem
Collapse Tourisme (FR)Tourisme (FR)
La porte des Ardennes Flamandes
Ville vivante
Ville d'Egmont
Le Domaine de Breivelde
Collapse Tourismus (DE)Tourismus (DE)
Lebhafte stadt
Egmontstadt
Das Tor zu den Flämischen Ardennen
Parkgelände
Collapse Tourism (EN)Tourism (EN)
Gate of the Flemish Ardennes
Exciting town
City of Egmont
The domain of Breivelde
The Egmont crypt
Egmont Castle
Collapse SpeelkaartenSpeelkaarten
Bestelformulier Speelkaartenset
Zottegem Bloemenstad
Collapse Erfgoed & museaErfgoed & musea
Centrum Voor Streekgeschiedenis
Museum voor folklore
Provinciaal Archeologisch Museum
CC Zoetegem
Collapse Jong in ZottegemJong in Zottegem
Jeugdhuis De Muze
Jeugdraad
Fuifzaal Bevegemse Vijvers
Grabbelpas
Speelpleinwerking
Huur Hemelrijk
Collapse Sport & recreatie Sport & recreatie
Collapse SportbeleidSportbeleid
Missie en doelstellingen
Sportadviesraad
Subsidies sportverenigingen
Collapse Aanbod & EvenementenAanbod & Evenementen
Sportkampen 2017
De sportgids
Sport Overdag
Hatha Yoga
Mountainbikeroutes
Multimove
Sport na school
Sport voor mensen met een psychische beperking
Schoolsport
Zwemactiviteiten
Loopomloop
Sport voor 50+
Pilates
Sportevents op de openbare weg
03 02 2017 - Sportgala
09 09 2017 - 10 10 2017 - Oost-Vlaanderens-Mooiste
Buurtsport Zottegem
Collapse Stedelijk zwembadStedelijk zwembad
Tarieven
Openingsuren Zwembad
Vanaf 2014 - aangepaste zwemkledij verplicht!
Zwemactiviteiten
Collapse Gebruik infrastructuurGebruik infrastructuur
Reservatie sportinfrastructuur
Sportevents op de openbare weg
Collapse Bibliotheek Bibliotheek
Collapse Indeling van de BIB - Virtuele rondleidingIndeling van de BIB - Virtuele rondleiding
Jeugdafdeling
Volwassenenafdeling
Mediatheek
Leescafe en leesterras
Historiek
Huisregels
Route 42
Beheersorgaan bibliotheek
Collapse AcademiesAcademies
SAMWD
SABK
Collapse GeschiedenisGeschiedenis
Stadsarchief
Historische teksten
Woordenboek van Zottegem
Tijdsvenster Kasteel van Egmont en Zottegem
Collapse De Groote OorlogDe Groote Oorlog
Programma
Oorlogsmonumenten in Erwetegem
Het ’Heldenmonument’ aan de heldenlaan
De moord op Richard De Winter
Dodende bommen
Molen gedynamiteerd in Erwetegem
Een Zottegems frontblaadje
Noodgeld
Duits vliegtuig landt op de Molenkouter
Gegijzeld op het stadhuis
Doortocht duitse keizer in Zottegem zorgt voor paniek in leeuwergem
Zottegemse spoorwegspionage
De ere-muur op de begraafplaats aan de Groenstraat
Engelse krijgsgevangenen vorstelijk ontvangen in Zottegem
Het oorlogsmonument in Sint-Goriks-Oudenhove
UiT in Zottegem
Collapse Economie & WerkenEconomie & Werken
Collapse FinanciënFinanciën
Voorstelling dienst
Onderscheid belastingen en retributies
Belasting drukwerk
PWA
Standplaatsen
Collapse VrijwilligerswerkVrijwilligerswerk
Gratis verzekering voor vrijwilligers
Centrum voor streekgeschiedenis
Collapse VacaturesVacatures
Deskundige erfgoed
Zwemlesgevers
Jobstudent kassier

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.