Beschikbare informatie

Beschikbare informatie op de dienst ruimtelijke ordening:

Kaarten

 • topografische kaart schaal 1 : 10.000 en 1 : 25.000 ("stafkaart")
 • orthofotoplans (gekleurde luchtfoto"s, schaal 1 : 10.000)
 • kadasterkaarten (genummerde percelen, gebouwen, wegen)
 • atlas der buurtwegen (voetwegen en buurtwegen, per deelgemeente)
 • gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem (ook op CD-ROM)
 • bijzondere plannen van aanleg
 • overzicht GSM-masten e.d. op grondgebied Zottegem (+ tabel)
 • beschermde landschappen en monumenten, stads- en dorpsgezichten

Documenten, vergunningen, ...

 • structuurplan Vlaanderen (volledige versie + samenvatting)
 • gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (voorontwerp, diverse deelnota"s)
 • verkavelingen (vergunningsdossiers)
 • bouwvergunningen (vergunningsdossiers)
 • stedenbouwkundige attesten nr. 1 en 2

Wetgeving

 • wetgeving over stedenbouw & R.O.
 • wetgeving over huisvesting
 • wetgeving over beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten
 
Print...